När Katarina Gospic snackar vaccin i Framgångspodden

Idag så släpptes ett avsnitt av Framgångspodden där Katarina Gospic medverkar som gäst och man diskuterar vaccinen som lämnade mycket att önska. I den här artikeln så tänkte jag bemöta en del av allt det som tas upp på ett hyfsat kort vis. Men det blir tyvärr ingen kort text. Det är många saker som påstås.

Innan jag börjar om själva innehållet så vill jag bara påpeka att presentationen av Katarina Gospic är tveksam. I texten till avsnittet står det att hon är läkare vilket hon inte är. I Sverige är detta en skyddad titel och något du endast få kalla dig efter avslutad AT vilket Gospic inte har gjort. Nu är det inte hon som skrivit texten till avsnittet skulle jag tro men det finns så klart en anledning till att så många ändå tror att hon är läkare.

Även det här med att kalla henne för forskare är tveksamt. Hon har inte publicerat någonting på 8 år nu och innan det verkar hon ha varit med i totalt 6 publikationer. Hon är inte längre heller med i någon forskargrupp eller liknande vad jag kan hitta. Så hon verkar inte forska aktivt.

Forskare är ingen skyddad titel så vem som helst får ju kalla sig själv, eller andra, för forskare men efter 8 år är man i alla fall inte aktiv forskare skulle jag säga. Och sannolikt är det också så att fältet man forskade inom har utvecklats vidare.

Varför är då de här sakerna relevanta? Jo för hela podden bygger på någon typ av auktoritetsargument där Katarina Gospic är experten. Jag tycker det är uppenbart att man därför har försökt att blåsa upp den här auktoriteten ganska ordentligt. Där är ingenting som är relevant i hennes forskarbakgrund kring de faktiska frågorna. Sen borde hon ju kunna läsa studier rent allmänt men som du kommer få se i den här artikeln har just den biten inte gått särskilt bra denna gången.

När är man antivaxxare

Innan vi går in på alla påståenden som görs kring vaccinen i sig så tänkte jag kort kommentera det som tas upp i inledningen med att antivaxxare används som något sätt att avfärda människor och deras åsikter utan att lyssna på det som sägs.

Det är säkert så att det görs då och då. Ad Hominem, dvs argument emot personen istället för det som personen säger, är väldigt vanligt och det är ännu vanligare på internet än i vardagen.

Ad hominem är dock ett så kallad informellt argumentationsfel. Det innebär att det inte alltid är irrelevant eller styr diskussionen fel. Ibland är det helt berättigat att faktiskt belysa att tex en person är vida känd för att sprida påhitt sen tidigare.

Det tar nämligen bara några sekunder att hitta på trams och sedan kan det kräva väldigt mycket arbete för att bemöta allt det som precis hittades på. Det här kallas ofta för bullshitasymmetrin. Det här är så klart inte hållbart på sikt. Till sist får man helt enkelt bara peka ut när någon om och om igen sprider trams och sedan påpekar man att om personen mot förmodan skulle säga något vettigt just den här gången så kommer säkert andra människor som inte också regelbundet sprider trams att säga samma sak.

När är man då antivaxxare? När blir det korrekt att säga det där ordet? Det finns självklart ingen erkänd definition som alla håller med om kring det. Men för mig är det väldigt tydligt att man är antivaxxare när man medvetet väljer att sprida felaktig information och att man inte drar tillbaka sina felaktiga påståenden efter att de har visat sig vara felaktiga.

Alla blir vi så klart lurade eller vilseledda någongång och jag har svårt att tänka mig att det finns någon person där ute som inte har delat vidare felaktig information någon gång. Men personer som försöker vara ärliga ändrar så klart sig om de blir rättade.

Antivaxxare brukar istället bara hoppa över till något helt annat argument och låtsas som att det som de precis har sagt, och bevisligen var helt fel, inte var viktigt alls. Sedan ser du dem väldigt ofta fortsätta använda samma felaktiga argument i nya diskussioner.

Deras mål är helt enkelt inte att faktiskt debattera eller diskutera någonting utan deras mål är bara att sprida felaktiga information för att de är emot vaccin oavsett.

Om sakerna som Katarina Gospic tar upp i avsnittet

Det mesta som tas upp i det här avsnittet verkar taget rakt ifrån Canadian COVID Care Alliance presentation som även Läkaruppropet har översatt till Svenska. Jag har redan gått igenom den videon i artikeln Canadian COVID Care Alliance och Pfizers fas 3 studie så mycket av det du får läsa här blir en upprepning men där finns ännu fler detaljer i den tidigare artikeln om du vill läsa mer.

Relativ kontra absolut risk och varför absolut risk inte fungerar

Kring minut 15 så börjar Katarina Gospic snacka om antalet smittade i de två grupperna i studien. Här drar hon till med en förvirrande del kring absolut och relativ risk som hon kallar för ”siffertrolleri”.

Det fungerar inte att ange effekten i absolut risk när det handlar om en kort tid där effekten blir en helt annat om du förlänger tiden. Det här är väldigt enkelt att förstå. Här är resultatet från själva studien där jag har adderat till två streck, ett rött och ett grönt (1). BNT16b2 är Pfizers vaccin.

Det du ser i den här grafen är andelen smittade i de två grupperna i studien över tid. Vid dag 65 (gröna strecket) så är det ~1% som har fått covid-19 i gruppen som fick placebo och knappt 0,3% i gruppen som fick vaccinet där de flesta blev smittade innan vaccinet började verka (inzoomat) i den lilla rutan.

Om vi sedan låter det gå ~50 dagar till så kan vi se att det nu är ~2,3% i gruppen som fick placebo och ~0,3% i gruppen som fick vaccinet.

Redan här är det ganska enkelt att förstå att den relativa effekten mellan placebogruppen och vaccingruppen förblir typ den samma. Det ser du i att lutningen på kurvorna förblir ungefär de samma efter de första dagarna har gått och vaccinet ger effekt.

Den absoluta minskningen i antalet fall är så klart helt annan mellan de två tidpunkterna. Det är mer än dubbelt så många smittade i placebogruppen ~50 dagar senare. Så det absoluta värdet är väldigt beroende av hur lång uppföljningstiden är.

Tänk dig nu att vi låter studien pågå ytterligare drygt 2 månader. Vad tror du händer med de två värdena då? Den här datan har vi faktiskt att tillgå i Pfizers 6 månaders uppföljning som Katarina Gospic säger sig ha läst (2). Så här ser det ut då. De gröna och röda strecken är vid samma tidpunkt som de var i den tidigare grafen och sedan har jag adderat till ett rosa i slutet för den här mätpunkten nu.

Med länge uppföljning så har vi nu fortfarande typ samma lutning på kurvorna för de två grupperna. Det betyder att den relativa effekten fortfarande är ungefär den samma. Det är inte så tydligt när man bara tittar på graferna så här men det är så att vaccinets effekt har minskat något. Istället för 95% relativ riskminskning de första månaderna så är den nu 84% efter 6 månader.

Det här är orsaken till varför det över tid behövs en tredje dos för att förstärka upp skyddet. Det varar inte för evigt tyvärr. Men den relativa effekten som vaccinen har förblir ju ändå ungefär den samma här.

Om vi istället tittar på den absoluta riskminskningen har vi ännu en gång en väldigt stor förändring i resultatet. Katarina Gospic snackar i podcasten om 0,04% och 0,88% som absolut risk men det var bara fram till den röda linjen. Om vi tittar vid den rosa linjen istället så får vi nu 0,6% respektive 4,6%. Så den absoluta riskförändringen är nu 4% från att tidigare ha varit endast 0,84%.

Den här studien pågick även mestadels över sommar och höst 2020 så det var inte så hög risk för personerna mot hur det kan vara under andra månader när smittspridningen är högre. Tänk dig nu att smittspridningen varit dubbelt så stor under de här månaderna. Vad hade hänt då?

Jo, den relativa riskförändringen hade förblivit precis den samma. Men den absoluta riskförändringen hade fördubblats eftersom dubbelt så många i de två grupperna hade blivit smittade. Här är ytterligare ett väldigt tydligt exempel på hur stor skillnaden kan bli i absolut risk beroende på smittspridning och studietid trots att vaccinet fungerar precis lika bra i de två situationerna. Det här är helt påhittade värden bara för att visa hur matten fungerar.

Av den här enkla anledningen så använder man inte absolut risk när man pratar om covid-19 vaccinens effekt. Man använder inte relativ risk för att det ger en bra story utan man använder det för att det är ett meningsfullt värde när det gäller covid-19 vaccin medan absolut risk inte är det. Men lyssna på hur Alexander Pärleros och Katarina Gospic framställer det.

Alexander Pärleros och Katarina Gospic snackar absolut risk

Till sist vill jag bara påpeka att Katarina Gospic och Alexander Pärleros säger procent när de egentligen talar om procentenheter. Apropå siffertrolleri osv.

Det står som sagt ännu mer om det här med problemet att använda absolut risk som ett mått i sådana här sammanhang i min tidigare artikel om du är intresserad. Nu går vi vidare.

Dödsfall i de två grupperna

Efter det här så börjar Katarina Gospic snacka om antalet dödsfall i de två grupperna i Pfizers studie. Jag har skrivit om det här väldigt ingående i min tidigare artikel om videon från Canadian COVID Care Alliance och du får hoppa dit för en ordentlig genomgång.

Här nöjer jag mig med att säga att det är uppenbart brus och det är alldeles för få deltagare över för kort tid för att man ska kunna se en effekt på dödsfall.

Skepticism över en studie var okej i dec 2020 – vi är förbi det nu

En del i hela den här podcasten är att Katarina Gospic framställer det som att man måste få vara ifrågasättande och skeptiskt mot studier sponsrade av företagen osv.

Så är det givetvis inte. Man får ifrågasätta och diskutera fram och tillbaka hur mycket som helst när det är aktuellt och det är ont om data. Men i det här fallet så är vi extremt långt ifrån den här situationen idag.

Även om man vill inbilla sig att Pfizer totalt har förfalskat resultatet trots alla oberoende granskningar som görs av studier på läkemedel medan de pågår och har utförts så är vi idag inte det minsta beroende av studien från Pfizer. Bara i Europa har man idag gett knappt 600 000 000 doser av Pfizers vaccin. Det är långt över en miljard globalt.

I samband med det här så har forskare och hälsomyndigheter världen över också fortsatt att studera vaccinens effekt. Bara på Pfizers vaccin så finns det idag 115 studier från massor av länder i 5 olika världsdelar (3).

Så när Katarina Gospic sitter och börjar snacka om antalet dödsfall i Pfizers fas 3 studie så ställer hon inte ”bra frågor” eller något liknande. Hon försöker bara förvirra dig som lyssnare genom att säga att där inte är någon skillnad och sedan utelämnar hon helt att det idag finns över ett dussin studier som tittar på dödsfall som sista utfall som visat på väldigt stor positiv effekt från vaccinen (4).

Även när man tittar på dödsfall totalt sett och inte bara dödsfall från covid-19 så ser man att personer som vaccinerat sig har dött mindre ofta (de dör ju mycket mer sällan av covid-19). Här är data från England för olika åldersgrupper där de vaccinerade är de färgade linjerna (5). Notera att Y-axeln är olika för de olika åldrarna då det så klart dör färre personer i yngre åldrar.

Där är inte heller någon signal alls om att de som vaccinerar sig är i högre risk för dödsfall de första få veckorna efter vaccinering eller liknande (5, datan finns enkelt presenterad här).

Om vi återgår till det jag öppnade upp den här artikeln med, frågan kring när man är antivaxxare, så skulle jag säga att här är det solklart. Katarina Gospic försöker inte vara ärlig eller ”ställa bra frågor”. Så dum är hon inte egentligen. Istället försöker hon medvetet vilseleda alla de som lyssnar.

Där är också formuleringar i podden som är minst sagt problematiska. Det är lite otydligt ibland om de ens tror att vaccinen har någon effekt alls. Så här säger tex Pärleros i minut 52.

Direkt efter går han dock in på att bara riskgrupper skulle vaccineras och det får det ju att låta som att han ändå tror att vaccinen har en effekt. Men det är otydligt och det verkar som att varken han eller Katarina Gospic har en tydlig bild själva av vad de tycker, eller i alla fall vill säga.

Om du läser det här och verkligen inte tror att vaccinen har någon effekt alls så kan du tex läsa här.

En massa snack om ”narrativet”

Efter det här följer ganska mycket där de snackar om ”narrativet” som det blivit känt som de senaste månaderna. Alla som på något sätt är medvetna om omvärlden kan omöjligen ha missat att det debatteras en väldig massa kring vaccinen. Våren 2021 var det mycket kring vilka som skulle få det först. Sen nära inpå det så kom det en debatt kring tiden mellan doserna och huruvida man skulle se till att ha doser på lager för den andra dosen eller använda upp dem direkt.

Sen var det biverkningen från AstraZenecas vaccin och huruvida man skulle fortsätta använda det och för vilka grupper. Efter det kom det en debatt kring hur bra vaccinet fungerade mot olika varianter och sedan blev det en het debatt kring när det var aktuellt för dos 3 samt om man skulle tillåta vaccinet för barn och ungdomar.

Där har också varit en debatt kring biverkningen hjärtmuskelinflammation hos unga, framför allt män. Där har Sverige och en del andra länder beslutat att sluta använda Modernas vaccin för yngre personer då biverkningen är vanligare med det vaccinet (mer läsning om den här frågan hittar du i artikeln Hjärtmuskelinflammation efter vaccinering mot covid-19).

Enligt Alexander Pärleros och Katarina Gospic får man tydligen inte prata alls om de här biverkningarna men när jag söker på tidningsartiklar så hittar jag hundratals. Sverige har alltså stoppat ett vaccin för unga människor pga det här. Det stod överallt att det var orsaken.

Under hela pandemin har det för också varit en konstant debatt kring hur bra vaccinen fungerar mot varianter samt hur stor effekt vaccinen har över tid osv. Ett område där det hela tiden blir svårare och svårare att mäta effekter eftersom människor idag har en stor blandning av immunitet från olika vaccin och smitta från olika varianter som skedde vid olika tidpunkter.

Där är även för närvarande en väldigt känsloladdad diskussion kring vaccinering av yngre barn. Här har du experter i olika länder som kommer fram till olika råd och där är folk på båda sidor som inte är glada med råden i just deras land. Men det är så det blir när datan ändå är lite osäker. Det blir debatt kring vad som är det bästa beslutet.

Det som däremot inte har debatteras på vettiga platser är tex om huruvida vaccinen fungerar. Förklaringen är helt enkelt för att det inte är någon vettig person som fortfarande har den åsikten.

Det är inte bästa poplåten 2021 som ska diskuteras. I sådana frågor finns inget rätt svar och folk får tycka olika. Alla gillar lite olika typer av musik. Om vaccinen fungerar eller inte är däremot en faktafråga. Det finns ett korrekt svar. Att säga (eller försöka insinuera) att vaccinen inte fungerar idag är som att skriva att 1+1=15 på matteprovet på lågstadiet och tro att man ska få rätt av läraren. Och dessutom kräva att man ska få hålla ett långt föredrag om varför ens egna åsikt i frågan är lika mycket värd som alla andras.

Det hade varit helt bananas eller hur? Men ändå tror en hel del människor att det är så det ska vara när man diskuterar faktafrågor. Att deras åsikt är lika mycket värd oavsett hur dåligt insatta de är och hur fel de än har.

Så den faktiska debatten kommer aldrig att dö ut. Men efterhand blir det klart så klart så att man i varje fråga mer och mer kommer närmre varandra allt eftersom det produceras mer och mer data. För då blir de möjliga svaren färre.

För i de här frågorna finns det som sagt svar. De personerna som blir ”åsidosatta” i debatten blir inte åsidosatta för att de säger ”sanningen”, gör stora avslöjanden eller liknande . De blir åsidosatta för att de om och om igen säger saker som är uppenbart fel. De ljuger för folk.

Blandar du ut data och fakta med trams så blir det inte bättre

Ett vanligt argument från de som vill att ”alla ska få vara med och debattera” är att det är bra att ta in alla människors åsikter för att sedan bilda sig en egen uppfattning. Men det där stämmer bara om du lyssnar på olika personer med olika åsikter som ändå är överens om att de försöker förhålla sig ärligt med verkligheten.

Om en person istället hittar på egen data eller aktivt väljer att fullständigt ignorera data så bidrar den personen inte med ”ett annat perspektiv”. Den person bidrar bara med desinformation som gör det svårare för alla att göra sin egen tolkning av den faktiska informationen som finns.

Ett enkelt exempel skulle kunna vara att 10 olika studier visar på en vaccineffekt mellan 50-90% mot sjukhusinläggningar. Där kan man sedan läsa de olika studierna, försöka avgöra deras styrkor och svagheter sen göra lite olika tolkningar om vad man själv tror är den mest rimliga slutsatsen. Om det kommer en person med helt förfalskad data och säger att effekten endast är 20% så blir du inte klokare av att ”lyssna på alla perspektiv”. Du blir bara vilseledd och kanske drar du då slutsatsen att effekten från vaccinen är 40% trots att ingen faktisk studie har visat på en så låg effekt. För du blandade ut bra data med trams.

Dr Mikael håller inte med Gospic

Vid minut 54 ungefär så kommer det ett inslag där de har klippt in Dr Mikael på TV4 där han snackar om läkemedelsbranschen rent allmänt men de får det att låta som att det är vaccinen han pratar om. Jag har egentligen inte så mycket att säga om det mer än att jag tycker att det blir missvisande och Dr Mikael har flera gånger uttalat sig om att covid-19 vaccinen gör stor nytta. Se tex.

https://www.tv4.se/artikel/2h3Fx5LlvxAbrXFiNVHZU0/vaccination-raeddar-sveriSge

Med tanke på hur mycket Gospic och Pärleros snackar om manipulationer och liknande i podcasten så tycker jag verkligen att man kan ifrågasätta hur de använder sig av det här klippet med Dr Mikael.

Spåret som de är inne på i samband med det här är att man tydligen inte längre får prata om att läkemedelsbolagen tjänar pengar och ofta rent allmänt beter sig illa.

Här har vi återigen problemed med att Alexander Pärleros och Kataringa Gospic inte förstår skillnaden mellan att ge vettigt kritik och att man slänger ur sig konspirationsteorier som redan är bevisat fel. Det är inga som helst problem att hitta kritiska artiklar i väldigt stora medier kring hur vaccinföretagen sköter sig kring vaccinen.

Den kritiken är dock riktad mot andra saker än huruvida vaccinen fungerar eller inte. Det kan tex vara hur de inte låter fattigare länder stå utan vaccin genom att de begränsar produktionen av sina vaccin och säljer de doserna som finns till rikare länder. Det är löjligt lätt att hitta artiklar av den här typen, även i vetenskapliga tidskrifter och från organisationer likt Amnesty International (4, 5)

Där är också många kritiska artiklar kring hur vaccinföretagen har klausuler i avtalen med länder som gör att doserna inte får användas i studier. Så andra forskare får inte tag i doser på vaccinet så att de kan jämföra det mot andra vaccin som eventuellt är bättre eller kanske är billigare/lättare att producera (6).

Du kan lätt hitta mängder av artiklar till som sätter läkemedelsföretagen, och Pfizer mer specifikt då, i ett dåligt ljus. Så det är inga problem alls att kritisera. Men kravet är så klart att man har något vettigt att säga med sin kritik. Har du inte det så är det väl självklart att seriösa medier tackar ner och att individer som påstår sådant i sociala medier blir ifrågasatta. Det är så det ska fungera. Inget samhället bör bara acceptera trams och desinformation rakt av utan det bör bemötas och begränsas.

Immunitet efter covid-19 vs immunitet efter vaccinationerna

En dryg timme in i avsnittet så kommer de in på frågan kring naturlig immunitet kontra immuniteten efter vaccinen där Katarina Gospic har hittat något klipp från youtube där en kongressman intervjuar en läkare. Här är vad som sägs inför klippet och i själva klippet.

Innan vi går in på det som påstås så vill jag påpeka att det här löjliga fokuset på saker i USA är typiskt för just personer som sprider skit om vaccinen. Vad spelar det för roll här om just CDC inte har utfört en studie på naturlig immunitet? Det är något du kan lägga märke till väldigt ofta. De snor sina samtalspunkter rakt av därifrån helt enkelt.

Danmark släppte tex en väldigt stor studie på naturlig immunitet tidigt 2021 i Lancet (7). Det är så klart ingen brist alls på sådana studier i litteraturen överlag. Varför ska just CDC sätta ihop en studie och vad är det som är ”helt otroligt” med att det inte är gjort? Jag vet faktiskt inte. Men lyssnar man på podden och inte vet något sen innan så kanske man också tror att det är otroligt.

Det är faktiskt, såklart, också så att CDC även har publicerat studier på naturlig immunitet själva. I oktober släppte de faktiskt en stor översiktsartikel kring naturlig immunitet där de sammanställde all forskningen fram tills då (8). Det är inget problem i övrigt att hitta andra studier heller som på något vis berör naturlig immunitet (9, 10, 11). Jag gjorde en snabb sökning här, det finns garanterat mer på deras sida.

Snack kring biverkningar

Från 1 timme och 4 minuter så börjar de diskutera biverkningar från vaccinet och direkt sägs saker som det inte finns någon data bakom eller som är ordentligt missvisande.

Typ det första som sägs är att blodproppar är en känd biverkningen men det stämmer inte för varken Pfizer eller Moderna som är de vaccin som används idag. Där finns ingen data som antyder att risken för proppar, stroke eller något annat liknande ökar med dessa vaccin. Det var däremot en ovanlig biverkning när man använde AstraZenecas vaccin (12). Även den här har det för övrigt skrivits väldigt mycket om när det var aktuellt.

Sedan får vi återigen höra om data från USA, så klart. Här pratar Gospic om en massa saker som i princip är påhittat från ingenting mer än att någon person har sagt det.

Undantaget är då hjärtmuskelinflammation som ingen har försökt mörka utan istället var det flera olika länder världen över som bekräftade biverkningen ungefär samtidigt under sommaren 2021 när man började vaccinera unga personer, framför allt unga män.

Precis samma förlopp såg vi för övrigt kring biverkningen från AstraZenecas vaccin där det var enstaka fall i olika länder som drog igång allting.

Men ändå så ska vi alltså bara tro på Gospic när hon påstår att en mängd andra saker mörkas. Baserat på ingenting mer än att hon säger det och att hon har samlat ihop lite exempel på personer som säger samma sak som henne i USA.

Tidigare i podden har Gospic också snackat om att man kan gå in i FASS och se alla biverkningar för olika läkemedel men säger då sen att man inte får snacka om det här gällande covid-19 vaccinen. Men går du in på tex Modernas vaccin i FASS så ser du klart och tydligt att där står en tydlig text om att myokardit och perikardit är en känd biverkning (14).

Summering

Där är egentligen några saker till som jag hade kunnat ta upp kring det här poddavsnittet men drygt 4000 ord får vara tillräckligt.

Det här är ett poddavsnitt med ett snarlikt upplägg som en hel del andra poddar som har kommit det senaste året. Det blandar enstaka saker som är sant tillsammans med överdrifter och sedan bäddas allting in i en diffus typ av konspirationsteori med en väldigt skrämmande framtid. Allting packas sedan in en historia om att man bara är nyfiken, vill ställa ärliga frågor osv.

Men där är ingenting som antyder en ärlig intention. Det är alldeles för mycket vilseledande information som lyssnaren utsätts för.

Vidare läsning

Om du har kommit ända ner hit och kanske vill läsa ännu mer så finns det flera tidigare artiklar med relevans till det här podcastavsnittet.

Som jag påpekat ovan så är det uppenbart att Gospic samlar mycket av sina argument från Amerika. Flera saker som hon tar upp som jag inte nämner här har jag redan gått igenom i artikeln, Canadian COVID Care Alliance och Pfizers fas 3. Där är bland annat delar kring varför man inte längre har en placebogrupp.

Vill du istället läsa om vettiga saker så finns här en lång artikel om hur det gick till när vaccinen togs fram, Hur kunde covid-19 vaccinen bli klara och godkända så fort – vet vi om de är säkra?. Där kan du bland annat läsa om hur man följer upp säkerheten och vad VAERS och rapporterade biverkningar till läkemedelsverket bidrar med.

Är du intresserad av vilken påverkan som pandemin har haft på dödsfall i Sverige före och efter det att vaccinen kom så kan du läsa artikeln, Överdödligheten i Sverige under coronapandemin.

70 kommentarer

 1. Herregud vad du missförstått hela poddavsnittet, hade du öronproppar i? Och fortfarande väldigt konstigt varför det är okej att ha en åsikt men inte en annan, svart eller vitt. Godnatt.

 2. Tusen tack för dina inlägg och all research du gör. Du är SÅ viktig!! ✨

 3. Sara: Herregud vad du missförstått hela poddavsnittet, hade du öronproppar i? Och fortfarande väldigt konstigt varför det är okej att ha en åsikt men inte en annan, svart eller vitt. Godnatt.

  Jag lyssnade på hela, två gånger faktiskt.

  Om du tycker att jag har missförstått någonting så är mitt tips att du säger vad det är som jag har missförstått. Det blir enklare för alla att försöka förstå vad du vill ha sagt då.

  Det är inte bara så att du gillade vad du hörde i podden eftersom det ”kändes rätt” för dig och nu blir du irriterad när du läser här att det som du tyckte kändes rätt faktiskt inte stämmer överens med verkligheten?

 4. Tack för en bra sammanställning av mina tankar kring podden.

  Åsikter och fakta är olika och bör behandlas därefter och förstår inte folk att åsikten ”1+1=15” är objektivt fel så har vi ett större problem än att detta skulle vara någon slags diskriminering av ”oönskade” åsikter.

 5. Tack för att du tog dig tid att skriva ihop detta! Verkligen jättebra och jag hoppas många lyssnare av Framgångspodden läser ditt inlägg.

  Det verkar vara många av Framgångspoddens lyssnare i sociala medier som inte förstår skillnaden mellan fakta och åsikter. Man blir häpen när man hör alla hejjarop till Alexander och Katarina efter det poddavsnittet.

  Jag har lyssnat på det själv 2 gånger och tyckte nästan det var jobbigt att lyssna på. Deras faktaresistens och okunskap var verkligen bländande. Jag personligen blir mörkrädd av att många lyssnare tyckte avsnittet var bra och tog upp ”båda sidor”. Vad hände med det kritiska tänkandet?

 6. Nu kommer vi ju precis till det dom pratar om. Att få kritisera, ventilera och ha högt i tak. Du är missnöjd med vad som sagts i denna podd. Du skriver ett långt inlägg om det. Du kommer inte att censureras. De är missnöjda med något som sagts och gjorts och tar upp det i denna podd. De får de inte! Bara där blir det ju konstigt. Är det för att du har rätt och de fel? Vem har bestämt det? Har du rätt när du bluddrar ut i långa utläggningar som gemene man ändå inte förstår innebörden av. Ni kan alla hitta på precis vad ni vill. Vem säger att DU har rätt? Har du rätt för att du har drevet bakom dig. Maria sa något ilknande -” Den som inte har något att dölja låter sig granskas” Varför får ingen kritik förekomma? Inget ifrågasättande? Inget är svart eller vitt. Alla mynt har två sidor. Men inte i detta. Här finns bara en sida. Att till varje pris upprättjålla den fasaden visar bara att man döljer något. Det blir lite som kejsarens nya kläder. Alla ser det men ingen vågar säga det. Samma sak med biverkningar. ALLA mediciner har biverkningar. Inte detta tydligen. Vi ser det, vi märker det men vi pratar inte om det. Kejsarens nya kläder igen..

 7. Hej!

  Blev inte studien avblindad efter 2 månader? Vilket innebär att det inte längre finns någon kontroll-/placebogrupp att jämföra mot? Det innebär ju i sådana fall att du kommer med rena spekulationer om vaccinets effektivitet.

 8. Nina: Blev inte studien avblindad efter 2 månader?

  Nej, den blev inte avblindad efter 2 månader. Det här kan du se i graferna jag har med från studien här ovanför tex. Du kan läsa mer om det här i artikeln https://omcorona.se/canadian-covid-care-alliance-och-pfizers-fas-3-studie/

  Nina: Det innebär ju i sådana fall att du kommer med rena spekulationer om vaccinets effektivitet.

  Nej, vi har ju data från mängder av andra typer av studier med så klart. RCTs är utan tvekan det som ger bäst resultat när det gäller den faktiska effektstorleken. Men att där är en väldigt stor och tydlig effekt är extremt uppenbart. Du kan tex läsa någon av de 115 studierna jag hänvisar till i den här artikeln. Här är referensen om du missade den https://view-hub.org/covid-19/effectiveness-studies?field_covid_studies_vaccine=6269

 9. Om du tycker att allt gått korrekt till rent vetenskapligt, så kanske du bör ifrågasätta din egen kompetens!

 10. Sofie: Om du tycker att allt gått korrekt till rent vetenskapligt, så kanske du bör ifrågasätta din egen kompetens!

  Om du tycker att du har en poäng så kanske du ska fundera på att motivera den?

 11. Men GUDDI du glömde bemöta att pfizer inte tänker lämna info tidigast 2025? Hur kommer det sig?

 12. Tack för en riktigt bra artikel, intressant också att blanda in Jim Jordan som är en av de medlemmar i kongressen med lägst trovärdighet.

 13. Danne: Men GUDDI du glömde bemöta att pfizer inte tänker lämna info tidigast 2025? Hur kommer det sig?

  Jag förklarar redan i början på artikeln att jag inte tänkte ta upp allting. Texten är lång nog som den är. Varför Pfizer inte tänker lämna ut datan till allmänheten förrän tidigast 2025 får du fråga dem.

  Datan är redan granskad av hälsoorganisationer världen över inför godkännande och som jag förklarar i den här artikeln så är detta numera en fråga som inte längre är praktisk relevant. I Pfizers studie var det drygt 40 000 deltagare. Efter den studien så har ytterligare typ en miljard människor blivit vaccinerade och det har utförts enormt många studier av väldigt många olika forskargrupper världen över.

 14. Tack för att du tog tiden till att bemöta påståendena från Framgångspodden. Det är en stor podd med många lyssnare och stor påverkan. Ditt arbete är viktigt!

 15. Grym sammanställning!
  Och måste tacka dig för allt du har förmedlat under Pandemi och bemött folk trots hets och okunskapen som dom besitter. Tack!

 16. För att jag ska få någon trovärdighet i vad jag skall skriva och behålla din uppmärksamhet måste jag kanske börja så här: Jag är inte emot vaccin, jag har vaccinerat mig och jag har använt mitt vaccinpass.

  Det finns dock ett problem idag och det är en total oförståelse för andra människors känslor. Man kan inte acceptera att en annan person väljer att inte ta vaccinet. Man ser inte bortom sina egna känslor för att förstå vad som sker hos andra.
  För tydlighetens skull: Man får vara rädd för sprutor, man får vara rädd för biverkningar, man får vara kritisk.
  Endast en idiot skulle påstå att vaccin är ofarligt, likaså infektionen vaccinet ska motverka. Om det finns en risk, oavsett hur den väger, måste det få finnas ett val med full acceptans.

  Din text är bra, du reder ut en del missförstånd, men din pro vaccin bias lyser så starkt att jag får ont i ögonen.
  Gällande avsnittet om naturlig immunitet, i din text skriver du inget om hur många gånger starkare en naturlig immunitet är jämfört mot vaccin. Nej, varför skulle du, din text handlar inte om det. Men min tolkning, mina känslor, läser texten som att du inte vill berätta om resultatet.

  Du är inte ärlig mot dig själv när du svarar om narrativet, du skriver att man visst får prata om biverkningar och att du hittat hundratals artiklar. Problemet är att du ser bara dig själv först, du står på ”rätt” sida av narrativet. Du kommer aldrig att få uppleva det men det är skillnad för människor som står på andra sidan och försöker argumentera om risker. Kom ihåg att när en person talar om risker är det av rädsla, det ska bemötas varsamt.
  Att attackera känslor med vetenskap och grafer om relativ effekt är faktiskt inte särskilt effektivt.

  Jag har några anekdotiska berättelser om hur det är att stå emot narrativet, dels mina egna men också från mina närmsta. Jag skulle kunna berätta om min syster som fick panikångest i väntrummet inför spruta, -det enda hon ville var att gå på bio. Eller min kollega som blivit mobbad på arbetsplatsen för att inte vilja ta sprutan. Eller om de otaliga gånger folk runtomkring mig idiotförklarat andra som inte tar vaccinet.
  För att inte tala om hur korkad man var för ett år sedan då man påstod att infektionen är effektivare än vaccinet i att skapa ett starkt immunförsvar. Det var ju t.o.m. någon politiker som blev mobbad publikt för att inte tagit vaccinet trots att han genomgått en infektion, han var rädd för att få kraftiga biverkningar av vaccinet eftersom han blev så sjuk av viruset. Jag minns att jag var förbluffad över att _ingen_ i media pratade om att han efter infektionen faktiskt har ett bra immunförsvar – och därmed inte var i behov av en spruta.
  Har du missat vaccinpassen? De påstår att du är säker bland andra vaccinerade. Eller det kanske är så att man skapat vaccinpassen som ett incitament att vaccinera sig, snarare än att minska någon form av smittspridning? Vore ju fruktansvärt om det är sant.
  Det är t ex pga narrativet jag inleder min text som jag gör.

  Du inleder din text med att förklara hur en antivaxxare fungerar. I ärlighetens namn, vem vill du bemöta med din text? Det finns _ingen_ antivaxare som medvetet sprider felaktig information – de sprider den information de tror på. Precis som du.
  Jag förstår att du är duktig och du vill sprida din kunskap, men ställ dig högre, om du ska bemöta så kan det vara en bra idé att du förstår ”dem” först.

  Skulle du kunna ändra din åsikt, olikt det du säger om antivaxxare?
  Du har säkert information om hur stor smittspridningen varit, och förstår, statistiskt, att ingen människa kommit undan, och bör kanske kunna dra slutsatsen att vaccin är utspelat – eftersom om nu infektionen ger ett bättre skydd så har ju alla redan det bästa.
  Så man måste faktiskt inte ta vaccin om man inte vill.

 17. Peter: Din text är bra, du reder ut en del missförstånd, men din pro vaccin bias lyser så starkt att jag får ont i ögonen.

  Det är självklart att man är för vaccinen när man tittar på den data som finns. Bara här i Sverige har det rättat tusentals liv och hindrat ännu fler från att bli allvarligt sjuka. De har också sett till att vården inte blivit än mer överbelastad både förra våren och än mer nu i vinter.

  Om du får ”ont i ögonen” av att datan visar det här tydligt så skulle jag säga att du har en konstigt sätt att se på det hela.

  Peter: Gällande avsnittet om naturlig immunitet, i din text skriver du inget om hur många gånger starkare en naturlig immunitet är jämfört mot vaccin. Nej, varför skulle du, din text handlar inte om det.

  Precis, varför ska jag ta upp det här då det inte är det som artikeln handlar om. Jag har dock flera andra artiklar här på sidan som tar upp just det här. Framför allt artikeln Kan man få covid-19 två gånger?.

  Peter: Men min tolkning, mina känslor, läser texten som att du inte vill berätta om resultatet.

  Jag tror vi kan börja se ett mönster här. Du blir irriterad över texten för att den inte passar med dina känslor, inte för det som jag faktiskt har skrivit.

  Peter: Du kommer aldrig att få uppleva det men det är skillnad för människor som står på andra sidan och försöker argumentera om risker.

  Jag har förmedlat väldigt mycket kring riskerna med de olika vaccinen. Jag skulle säga att jag var bland de första med en lite större plattform som skrev något ingående kring riskerna med AstraZenecas vaccin tex. Emanuel Karlsten gjorde till och med en artikel kring det https://emanuelkarlsten.se/kartlaggning-sa-stor-ar-risken-att-do-av-covid-jamfort-med-astras-vaccin-alder-for-alder/

  Jag har också en artikel här kring hjärtmuskelinflammation där jag skriver rakt ut att jag inte är så säker på om vissa grupper ska ta vaccinet eller alla doser som erbjuds, Hjärtmuskelinflammation efter vaccinering mot covid-19.

  Det har inte varit några problem alls att skriva om de här sakerna. Visst är det alltid någon som ska snacka emot men det är att förvänta oavsett vad man säger. Men om du inte ljuger utan är ärlig med den information som finns så är det inget ”kollektiv” eller liknande som hoppar på dig. Vettiga människor lyssnar på vettiga argument helt enkelt.

  Peter: Har du missat vaccinpassen? De påstår att du är säker bland andra vaccinerade. Eller det kanske är så att man skapat vaccinpassen som ett incitament att vaccinera sig, snarare än att minska någon form av smittspridning? Vore ju fruktansvärt om det är sant.

  Jag är emot vaccinpassen. Har en artikel om det med här på sidan Vaccinpass – vad vet vi kring effekter på smittspridning och vaccinationstäckning?. Den artikeln har blivit läst av ett antal tusen personer och där är ingen som har blivit arg eller irriterad på mig för att jag skrev den. En debattör som är för vaccinpass har till och med delat vidare den på sociala medier.

  Återigen så har jag inte upplevt några som helst problem med att vara emot någon del av ”narrativet”. Varför tror du att det är så? Tror du bara jag lever i någon typ av magisk värld eller tror du att det är så att folk lyssnar på människor som kommer med vettiga argument och blir arga/irriterade/trötta på personer som bara ljuger ihop saker?

  Peter: Det finns _ingen_ antivaxare som medvetet sprider felaktig information – de sprider den information de tror på. Precis som du.

  Du lever i en extremt konstig värld om du faktiskt tror på det du skrev här. Det är löjligt uppenbart att det finns personer som sprider saker som är objektivt fel och struntar i att det är så. De varken ändrar sig och erkänner felen eller bättrar sig till nästa gång.

  Peter: Skulle du kunna ändra din åsikt, olikt det du säger om antivaxxare?

  Jag kan alltid ändra åsikt. Men frågan här är felt ställd då jag inte riktigt tror att du förstår vad du själv frågar om här. I vissa frågor vet vi väldigt lite och då kan man ha en åsikt för stunden men den kan lätt förändras. I andra frågor så är det inte längre någon diskussion för vi vet redan så mycket. Om jag tex säger att solen är gul och du frågat mig om jag hade kunnat ändra åsikt så är så klart mitt svar till baka att det är extremt osannolikt och att du skulle behöva leverera helt fantastiska bevis för att få mig att ändra åsikt. Något jag inte tror att du hade klarat av på något vis.

  Det samma gäller här om du frågar mig om jag skulle ändra åsikt kring om vaccinen har räddat väldigt många liv och stoppar väldigt många från att bli allvarligt sjuka. Där har vi idag så extremt mycket bevis för att det är så att du skulle behöva leverera motbevis så fantastiska så chansen i princip inte finns där. Det har gått över ett år nu, miljarder doser givna, effekterna har setts världen över att olika forskargrupper, hälsomyndigheter osv. Att du skulle ha motbevis är så löjligt extremt osannolikt. Men visst, leverera du trots allt det så där så ändrar jag åsikt.

  Om du istället frågar mig om jag kan ändra åsikt kring de mer tveksamma sakerna som jag tar upp som exempel i min artikel här ovanför så är svaret självklart och sannolikheten är dessutom ganska hög att jag efterhand kommer att ändra min åsikt något kring de flesta av de där frågorna. För min åsikt för stunden är mer en insatt gissning och ju mer jag/vi kommer lära oss om frågan desto bättre gissningar kommer jag att kunna göra.

  Peter: Så man måste faktiskt inte ta vaccin om man inte vill.

  No shit, jag har aldrig sagt något som ens antyder något annat. Det jag säger här är att man inte bör ljuga kring vad vi vet om vaccinerna eller medvetet vilseleda andra människor så de inte tar ett insatt beslut.

 18. Tack för att du tog dig tid. Vilken slarvig research Gospic gjort. Hon ville veta vad Pfizers vaccin innehåller men orkade tydligen inte leta hos Läkemedelsverket där man hittar Corminaty och vad det innehåller. Eller menar hon att den informationen inte är trovärdig?
  Och vad jag minns så det är FDA som sagt att det tar åratal för dem att gå igenom allt material från hela studien då de inte kan släppa material innehållande namn på patienter och Pfizers eventuella affärshemligheter. Så Pfizer har släppt sitt material till FDA.

  https://www.lakemedelsverket.se/sv/coronavirus/coronavaccin/comirnaty-vaccin-mot-covid-19-pfizer-biontech#hmainbody5

 19. Tusen, tusen tack för att du tagit tiden att skriva detta!

  Så viktigt att detta reds ut och bemöts. Annars kommer en mängd egna ”fakta” i fortsatt omlopp.

  Blir extra glad att som bonus läsa hur du definierar antivaxxare. Det är berättigat i vissa fall, och i andra fall kallar vissa vem som helst för denna term (t ex en i övrigt vaccinpositiv patient med frågor om sin vaccinering).

  Nyanserat, ärligt, sakligt. Du är verkligen en folkbildare.

  Jobbar inom sjukvården och är så tacksam för ditt sätt att bemöta.

 20. Hej och tack för fin genomgång!

  En fråga lite vid sidan av huvudpoängen här: i grafen över utförda studier per vaccintyp så hittar jag inte Sputnik. Finns det verkligen inga studier på det vaccinet eller är det bara inte med i grafen?

 21. Björn: En fråga lite vid sidan av huvudpoängen här: i grafen över utförda studier per vaccintyp så hittar jag inte Sputnik. Finns det verkligen inga studier på det vaccinet eller är det bara inte med i grafen?

  Ett annat namn för Sputnik V är ”Gam-COVID-Vac”. De har en studie med där vilket är den här från Ungern, https://www.clinicalmicrobiologyandinfection.com/article/S1198-743X(21)00639-X/fulltext

  Det finns dock fler studier publicerade på det här vaccinet idag. Så sidan jag länkar är nog inte helt komplett eller så är den inte fullt uppdaterad.

 22. Du är så viktig! Tack för att du tar dig tiden att skriva sammanställningen i dessa tider då känslor verkar styra mer än fakta.

  Jag kollade med Socialstyrelsen och Gospic är inte någon legitimerad läkare trots att även karriärläkare.se har en intervju med henne i egenskap av läkare. Var kan man anmäla henne för att använda en skyddad titel? Det hon gör är en skymf mot alla som faktiskt lyckats studera och klarat allt som innebär för att få sin läkarlegitimation.

 23. Tack! Min första tanke när jag läste var att skriva ”tack för ditt tillägg till debatten”. Och det är just detta som är så skrämmande, att frågan om vaccinets effekt ens har blivit en debatt, med tanke på hur entydiga resultaten från alla dessa studier du tar upp är. Som snart färdig läkare tycker jag det går rakt emot läkaretiken att försöka underminera och ifrågasätta vaccinets effekt på det sätt som Katarina gör. Tack för att du så tydligt sammanställer och redogör för varför hon har så fel!

 24. Folk som blir arg på din text och att du får göra långa utlägg om vad du tycker när Katarina och Alexander inte får göra det utan kritik… De förstår fortfarande inte skillnad mellan åsikt och faktabaserad text. Gissningsvis har 0,01% ens klickat på en av länkarna som går till de studier du refererar till. Och den 0,01% som gjort det läste inte mer än rubriken.
  Kanske kanske har du fått någon att börja ifrågasätta vad de egentligen hörde och sått ett frö till mer kritiskt tänkande kring det man trodde var sant. Men mer rimligt står alla kvar med den åsikt de hade från början och envist fortsätter hävda med bestämdhet sådant som man egentligen vet väldigt lite om men gärna skriker högt om.

  Tack för att du sprider fakta och refererar, så de få som är mottagliga faktiskt kan få en djupare förståelse för vad som är vad.

 25. Tusen tack för din sammanfattning. Sedan avsnittet sändes har jag känt en stor frustration och ledsamhet. Din extremt välformulerade text var precis vad jag behövde. Återigen tack 🙏🏼

 26. Tack för en bra artikel!

  Kännedom om Dunning–Kruger effekten borde vara ett core curriculum i grundskolan då vi matas med så mycket information där vi snabbt bildar oss en åsikt som kan vara helt felaktig.

  Hade varit intressant med en studie bland patienter som drabbas av svår sjukdom eller långtidscovid vart de i huvudsak mottagit information om vacciner ifrån. Skulle vara lättare att bemöta personer som sprider desinformation om de fick ta ansvar för den sörja de sprider. Att inte välja vaccin är ju också ett val.

 27. Vad säger man till alla dem som avlidit(deras anhöriga mao) trots alla doser och löften om att slippa ”svår sjukdom och död”? . – – Sorry det funkade inte på dig men du tillhör gruppen ”ett fåtal”.

  – I Afrika har man ivermectin/hyrdoklorokin i medicinskåpet sedan flera decennier, early treatment har def hjälpt med b la dessa mediciner. Allt som ka hjälpa bör användas. Adverse avents är en bråkdel av vad vi ser med detta vaxx. Se Afrikas statistik.

  – US har stora dödstal beroende att gruppen ”obease” är oerhört stor där. Kraftig övervikt med ofta tillhörande högt blodtryck är en stor riskfaktor, mycket större än vad folk fattar. Jag känner flera 80+ med riskfaktorer som överlevt eller knappt påverkats av covid.

  – Du litar alltså på BigPharmas intentioner, good for u. Opiodkrisen i US kan du läsa dig in på fö.

 28. Anders: Vad säger man till alla dem som avlidit(deras anhöriga mao) trots alla doser och löften om att slippa ”svår sjukdom och död”? . – – Sorry det funkade inte på dig men du tillhör gruppen ”ett fåtal”.

  Att det handlar om en minskning i risk tycker jag har varit tydligt kommunicerat. Så är det med de flesta läkemedel och behandlingar. Det är riktigt ovanligt med någonting som har 100% effekt.

  Anders: – I Afrika har man ivermectin/hyrdoklorokin i medicinskåpet sedan flera decennier, early treatment har def hjälpt med b la dessa mediciner. Allt som ka hjälpa bör användas. Adverse avents är en bråkdel av vad vi ser med detta vaxx. Se Afrikas statistik.

  Det där stämmer inte. Dessutom har Afrika drabbats väldigt hårt av pandemin trots att medelåldern i länderna där är mycket lägre än medelåldern i tex Europa.

  Problemet är att de inte har resurser och organisationen för att varken testa för covid-19 eller dokumentera dödsfall. Så vad de rapporterar blir en liten liten bråkdel av vad som faktiskt har skett. Tittar man däremot på överdödligheten och uppskattningar av överdödligheten så är det tydligt att det har varit väldigt tufft för dem. Du kan läsa mer om Afrikas statistik här https://www.groundup.org.za/article/covid-19-how-south-africa-differs-rest-continent/

  Det finns för övrigt inga belägg för att ivermectin/hyrdoklorokin fungerar mot covid-19

  Anders: – US har stora dödstal beroende att gruppen ”obease” är oerhört stor där. Kraftig övervikt med ofta tillhörande högt blodtryck är en stor riskfaktor, mycket större än vad folk fattar. Jag känner flera 80+ med riskfaktorer som överlevt eller knappt påverkats av covid.

  Fetma är en riskfaktor men den är inte särskilt stor jämfört med riskfaktorn ålder. Går du från BMI 25 till BMI 30 så är det ungefär motsvarande att du skulle vara 6-8 år äldre när det gäller risken att få allvarlig sjukdom.

  USA har främst många dödsfall det senaste året eftersom de har skött det hela dåligt politiskt och fått till en väldigt dålig vaccinationstäckning. Både bland äldre och unga. Det här syns tydligt när man jämför vaccinationstäckningen och dödsfall i olika delar av landet.
  Vaccinationstäckning och Dödsfall i USAFrån https://acasignups.net/covid19

 29. Jag måste berömma dig i ditt sätt att skriva och formulera dig. Mycket övertygande retorik. Nu till saken. Gospics påstår att man har missat att testa en STOR andel av dem i den vaccinerade gruppen som uppvisat symptom. Hon menar att detta gör att studien är väldigt undermålig.
  Det är väl ändå siffror från den studien som du hänvisar till i dina bilder?
  Jag vet att många på ”för” sidan gärna vill förminska Gospic genom att tex påpeka att hon inte är en ”riktig” forskare pga att hon inte har bedrivit forskning på 8år.
  Men då kan jag informera dig om att under de senaste 8 åren, har inte forskningen slutat bry sig om att notera de resultat för de test som hela studien grundar sig i.
  Jag skulle se det som ytterst väsentligt att testa testpersoner med covidsymptom i en covidvaccinstudie, håller inte du med om det?
  Allt väl!

 30. Johannes: Gospics påstår att man har missat att testa en STOR andel av dem i den vaccinerade gruppen som uppvisat symptom. Hon menar att detta gör att studien är väldigt undermålig. Det är väl ändå siffror från den studien som du hänvisar till i dina bilder?

  Jo, hon påstår det. Som jag skriver i min text så verkar hon ha snott de mesta av ”argumenten” från videopresentationen från Canadian COVID Care Alliance och även detta har hon troligen tagit därifrån. Det hon säger där är fel. Suspected cases som det kallas i rapporten som FDA har på sin hemsida är personer som haft symptom men inte testat positivt för covid-19. Det här är väldigt tydligt om man faktiskt läser hela texten. Här är delen då jag tar upp det i min förra text. Vill du läsa ännu mer så följ länken.
  Misstänkta fall testas
  Personligen kan jag tycka att en riktigt forskare som vet hur man läser studier borde hitta det här. Det står alltså i stycket precis ovanför som nämner talen hon tar upp.

 31. Så allt Gospic säger är en lögn och Pfizer vill oss bara väl. Skönt att veta även om jag inte känner
  mig lika förtrogen vid den tanken som du är. När Mallone, McCullough, Yeadon mfl inititalt gick ut och varnade för massvaccinering generellt så ljög de mao.
  Varför skulle de göra det? vilken agenda har de? Inte tror jag de får in kulor för att ljuga, eller goodwill? Finns det skäl till att de säger som gör, eller är det ett pojkstreck?

  Eftersom du är provax så måste du ha något att säga om den saken.

 32. Anders: Så allt Gospic säger är en lögn

  Jag tror aldrig någonsin det har funnits någon människa som bara säger saker som är lögner. Det är i alla fall självklart inte så i det här fallet. Men allt för mycket som hon säger är en lögn ja. Så hela budskapet i sin helhet blir till sist väldigt fel, det saknar helt verklighetsförankring.

  Anders: När Mallone, McCullough, Yeadon mfl inititalt gick ut och varnade för massvaccinering generellt så ljög de mao. Varför skulle de göra det?

  Det är väldit svårt att veta motiven bakom varför människor gör saker. Men det har genom alla tider alltid funnits tokstollar så klart, i alla möjliga riktningar. Det vet alla om. Det du borde fråga dig istället här är varför de här personerna dels inte presenterar någon data som stödjer sakerna de säger och dels varför det är en så väldigt liten klick som tycker som dem.

 33. Hej. Tack för dina åsikter och tankar kring dessa frågor!

  Det har nyligen kommit ut en inspelning från ett möte mellan ett relativt stor grupp läkare och forskare som diskuterar dessa frågor också. Den heter ’COVID-19: A Second Opinion’ och finns på en Youtube och Rumble. Har du sett den? Vad kan du säga om det som diskuterades under det mötet? Vad anser du är korrekt och vad anser du inte är korrekt? Det är även en advokat på mötet som presenterar nya visselblåsare som rapporterar om data som visar stora ökningar av olika sjukdomar och skador efter vaccinet hos amerikanska militärer. Han pratar om stora ökningar av missfall, cancer och neurologiska sjukdomar. Vad tänker du kring detta möte och det som tas upp där?

  Mvh Maria

 34. maria: Det har nyligen kommit ut en inspelning från ett möte mellan ett relativt stor grupp läkare och forskare som diskuterar dessa frågor också. Den heter ’COVID-19: A Second Opinion’ och finns på en Youtube och Rumble.

  Jag tittade några sekunder och det är samma gamla antivaxxare som har florerat överallt i USA de senaste månaderna. Tog några minuter sen kom tex det felaktiga påståendet om att man inte kan få covid-19 två gånger upp tex https://omcorona.se/kan-man-fa-covid-19-tva-ganger/

  Delarna du tar upp kring data från militären har granskats många gånger om redan, se tex https://www.politifact.com/factchecks/2022/jan/31/instagram-posts/numbers-were-based-faulty-data-military-spokespers/

  Jag hinner inte tittar mer på det där klippet tyvärr. Jag har ett verkligt jobb som jag behöver lägga tid på med
  Bullshitassymmetrin

 35. Efter omikron så verkar det svårt att hävda att vaccinet skyddar emot att smitta och att bli smittad. Här har man tydligen tonat ned den smittoskyddande effekten av vaccinet utan gång på gång oavkortat fråga så rapar FMH ur sig: Du skall ta vaccinet för att det skyddar emot allvarlig sjukdom och död.
  Jag hävdar att jag två (2) ggr haft konstaterad Covid-19 och att jag klarade mig tämligen bra med lindriga symptom och jag dog inte varpå jag nu undrar varför JAG nu skall ta vaccinet?

  Jag har två gånger ställt frågan till dem och får åter igen svaret: Du skall ta vaccinet för att det skyddar emot allvarlig sjukdom och död.

  Är det jag som är dum i huvudet här och har missat något? Mumbo jumbo tror jag missgynnar läget.
  Du verkar ju klok så, hit me.

 36. Jesper: Efter omikron så verkar det svårt att hävda att vaccinet skyddar emot att smitta och att bli smittad

  Vaccinerade är fortfarande i tydligt lägre risk att bli smittade och den data som finns visar också att risken är lägre att de smittar andra. Du kan läsa om det här Hur bra skyddar vaccinen och tidigare infektion mot Omicron?

  Det har kommit ytterligare några studier som stödjer resultaten där senaste veckan så jag ska försöka hinna med och uppdatera den artikeln inom kort.

  Sen är effekten mycket mindre när det gäller båda de där sakerna idag. Det tar jag upp i artikeln Vaccinpass – vad vet vi kring effekter på smittspridning och vaccinationstäckning?.

  Jesper: Jag hävdar att jag två (2) ggr haft konstaterad Covid-19 och att jag klarade mig tämligen bra med lindriga symptom och jag dog inte varpå jag nu undrar varför JAG nu skall ta vaccinet?

  Det finns idag i princip ingen data alls på hur immunförsvaret är efter två infektioner. Det som finns är data på hur det är efter en infektion och där har man ett riktigt bra skydd. Skyddet blir dock ännu bättre i fall man också vaccinerar sig. Det står mer om det här i artikeln Kan man få covid-19 två gånger?.

  Efter två infektioner bör man dock ha bättre immunitet än efter en infektion och någonstans kommer ju till sist nyttan att vara minimal med att också vaccinera sig. Som jag skrev ovan vet vi dock inte om den gränsen är där du är redan nu. Då jag gissar på att du haft Omicron som andra infektionen så var det troligen hyfsat nyligen och då kan du gott vänta i alla fall en 3 månader. På den tiden kommer det också att komma mer data så det går att svara på din fråga med något mer än en grov gissning.

 37. På läkemedelsverkets hemsida har snart 10 000 svenskar dokumenterats med de farligaste biverkningarna.
  Till dessa farliga biverkningar räknas endast när den som vaccinerat sig antingen; dör, blir invalid eller får missbildningar.
  10 000 svenskar på bara några månader. Dessa är det ingen som lyfter fram eller intervjuar – är inte det märkligt?
  Hur känner ni när läkemedelsverket presenterar de här siffrorna med bekräftade farliga biverkningar?
  Är det okej att låtsas som att det inte händer?
  Är det okej att låtsas som att den sjukvården som krävs till de som fått allvarliga biverkningar inte belastar sjukvården och kostar samhället stora pengar?
  Är det kanske rentav okej att lite kaxigt skriva i forum att de som drabbats av allvarliga biverkningar minsann borde få bekosta sin sjukvård själva?
  Det känns som om Sverige och världen gått in i en total masspsykos, när ska vi vakna?
  Ska vi verkligen fortsätta släcka den här branden med bensin?
  Varför visar vi inte upp båda sidorna på den här pannkakan så att folk får avgöra vilket alternativ som blir bäst för dem själva?

 38. Anna: Till dessa farliga biverkningar räknas endast när den som vaccinerat sig antingen; dör, blir invalid eller får missbildningar.

  Det där stämmer inte. Så här definieras allvarliga biverkningar.
  Definitionen på allvarliga biverkningar

  Anna: Hur känner ni när läkemedelsverket presenterar de här siffrorna med bekräftade farliga biverkningar?

  Det är inte bekräftade farliga biverkningar. Det är misstänkta rapporterade biverkningar. Det är en väldigt stor skillnad mellan de här sakerna. Rapporterade biverkningar är saker som har hänt efter någonting annat. Det är inte bevis för att det ena orsakar det andra. Så här skriver läkemedelsverket själva.
  Rapporterade misstänkta biverkningar är inte bevisade biverkningar

  Det är en väldigt vanligt antivaxxteknik att försöka blanda ihop de här två sakerna. Så här skrev jag redan i december 2020 då det var solklart att det här skulle ske när vaccineringen väl började.
  Det sker många saker efter att folk har vaccinerat sig
  Det är faktiskt bra att många anmäler in biverkningar för det ökar chanserna för att man ska hitta saker som är faktiska biverkningar bland allt annat brus. Du kan läsa mycket mer om allt det här i artikeln Hur kunde covid-19 vaccinen bli klara och godkända så fort – vet vi om de är säkra?

 39. Tack för viktig informationsdelning. Det är hopplöst att vissa personer ges utrymme att sprida felaktigheter.

 40. Briljant och så snyggt! Stort tack för ännu en fenomenalt fin text! Pärleros och Gospic är två tragiska skämt. Så läckert hur du fintar upp dem på läktaren hela tiden i din text. Trevlig helg!

 41. Tack för en mycket intressant text och super att du tar dig tid att möta kommentarer/kritik mot texten. Sakligt, enkelt och med källhänvisning! Tack!

 42. Tack för en väldigt genomgående granskning med ändå begränsat utrymme(inlägg). Jag tycker du förhåller dig väldigt öppen i din framställning och de som skriver att du är tydligt bunden försöker bara hitta sätt att avfärda dig utan att bemöta påståenden med annan fakta. Om man argumenterar för att naturlig immunitet är bättre så är det väl bara att vaccinera sig och därefter se till att få en mild covid och sen har man båda sätten för stärkt immunförsvar. Fortsätt argumentera med din positiva inställning så kommer vi alla gynnas på längre sikt.

 43. Du skrev ”Det finns för övrigt inga belägg för att ivermectin/hyrdoklorokin fungerar mot covid-19”

  Om du läser statistiken på ivmmeta.com så kommer du kunna utläsa att Ivermektin är fullt fungerande men har ändå helt ignorerats av västvärlden. Har svårt att du tro att helt missat detta.

  Av din retorik att döma är du provaxx men försöker få det att låta som att du är objektiv i ditt förhållningssätt. Allt går att vinkla och du gör det väldigt bra. Det verkar som att det finns många som sväljer det du skriver med hull och hår.

  För att kritiskt granska studier måste en person ha kunskap inom både vetenskapsmetodik och statistik. Dina läsare och kommentatorer verkar inte ha dessa kunskaper och även om du skulle ha det så undanlåter du dig att se saker ur olika perspektiv. Att bortse från debatten om andra fungerande läkemedel avslöjar dig.

 44. HK: Om du läser statistiken på ivmmeta.com så kommer du kunna utläsa att Ivermektin är fullt fungerande men har ändå helt ignorerats av västvärlden. Har svårt att du tro att helt missat detta.

  Studierna i den där listan är en härlig blandning av uppenbart trams till försök till bra studier och studier som är helt okej. Själva sidan är dock uppenbart trams. Kan man lite om meta-analyser så ser man väldigt fort att de verkligen har ansträngt sig enormt för att försöka framställa det som de gjort som seriöst och bra men det är fullständigt värdelöst.

  Det finns mängder att läsa om det här. Här har du en bra start
  https://ebm.bmj.com/content/early/2021/05/26/bmjebm-2021-111678

  HK: Av din retorik att döma är du provaxx men försöker få det att låta som att du är objektiv i ditt förhållningssätt. Allt går att vinkla och du gör det väldigt bra. Det verkar som att det finns många som sväljer det du skriver med hull och hår.

  Du kan inte ha läst den här texten särskilt bra om du inte förstått att det är självklart att jag är för vaccinen. Evidensen är så löjligt starka. Man är rent ut sagt lite tokig om man lyckas intala sig själv att man inte kan se effekten som syns i alla data där ute.

 45. Du förtjänar någon form av hedersmedalj för att du orkar sammanfatta forskning OCH bemöta dessa kommentarer. Heja dig!

 46. ”Det finns idag i princip ingen data alls på hur immunförsvaret är efter två infektioner. Det som finns är data på hur det är efter en infektion och där har man ett riktigt bra skydd. Skyddet blir dock ännu bättre i fall man också vaccinerar sig.”

  Jacob – har du tagit del av detta från CDC: https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/71/wr/mm7104e1.htm#contribAff

  Förklaras väl här: https://www.youtube.com/watch?v=25-iJKPA1CA

  Det är ganska tydligt att det inte finns någon större skillnad mellan en person som genomgått covid och inte vaccinerat sig, och en person som har genomgått covid och sedan vaccinerat sig. Båda grupperna verkar ha i princip lika bra skydd i framtiden när det gäller sjukhusinläggning och död. Är det inte slöseri på skattepengar att mass-vaccinera människor som redan genomgått covid och har haft en bekräftad infektion? Hur ser du på detta?

 47. Thomas Strand: Det är ganska tydligt att det inte finns någon större skillnad mellan en person som genomgått covid och inte vaccinerat sig, och en person som har genomgått covid och sedan vaccinerat sig. Båda grupperna verkar ha i princip lika bra skydd i framtiden när det gäller sjukhusinläggning och död. Är det inte slöseri på skattepengar att mass-vaccinera människor som redan genomgått covid och har haft en bekräftad infektion? Hur ser du på detta?

  Det väldigt tydligt att vaccinering med infektion ger klart bättre skydd än endast infektion. Bäst data på just det kommer nog från SIREN studien som är tiotusentals hälsoarbetare som testas regelbundet oavsett symptom. Så man fångar i princip upp alla smittade. Så här ser skyddet ut över tid i den studien hos de som haft covid-19 och de som haft covid-19 och sedan vaccinerat sig.
  Tidigare infektion och sedan vaccinering ger bättre skydd än endast tidigare infektion
  Särskilt nu mot Omicron så är sannolikt hybridimmuniteten klart bättre jämfört med endast det ena eller det andra. Se tex den här som tittat på hur bra antikropparna neutraliserar omikron. Nedre raden är antikroppar från personer som haft covid-19 med olika varianter förutom längst ner till höger som är de som har haft covid-19 och vaccinerat sig. Det finns vad jag vet ännu inget publicerat på den faktiska skyddseffekten för den här gruppen men den lär vara klart högre jämfört med de tre grupperna till vänster om.
  Neutralisering av viruset
  I England har man sett en tydlig ökning i antalet dödsfall bland personer som fått covid-19 för andra gången nu med Omicron med. Tyvärr finns det ingen data där heller på vaccinationer bland de med återinfektion. Men personligen ser jag ingen anledning till varför man inte skulle ta vaccin med. Undantaget möjligen om man är ung man så man riskerar hjärtmuskelinflammation.
  Dödsfall efter återinfektioner i England
  Sen rent ekonomiskt så kostar en dos vaccin typ 150kr. Ingen direkt kostnad. Räcker med att folk har en mindre sjukskrivningsdag så är det vinst på den. Jag har väldigt svårt att tänka mig att det inte är en fördel på den punkten.

  Sen har jag hela tiden tyckt att man borde ha prioriterar de helt utan immunitet när man vaccinerade och det var lite bråttom att ge folk doser i tid.

 48. Det här med att man bara lyssnar på det som känns bra i sin egen mage blir ju väldigt tydligt när man läser kritiken i det här kommentarsfältet. Själv tycker jag att det känns väldigt tryggt att läsa det du skriver just för att du alltid hänvisar till källor som jag kan följa upp själv och för att du alltid belyser olika aspekter. Du har skrivit om både biverkningar och immunitet av genomgången infektion och vaccinpass på ett nyanserat sätt. Och framförallt är du väldigt tydlig med att det här vet vi och det här vet vi inte. Men det är som sagt var intressant som du beskriver. Att det du skriver inte passar människors känslor och då blir det fel. Helt utan motargument dessutom. Du påstås bara ha fel och om du lyssnar en gång till kommer den stora sanningen uppenbara sig. Tack för att du står ut! Vi som vill ta till oss kunskap och fakta gapar oftast inte så högt men vi tar till oss och uppskattar ditt arbete.

 49. Så jäkla bra du är! Snacka om att du gör samhällsnytta och fantastiskt att du orkar. Ser fram emot varenda inlägg du gör!

  Mvh

 50. Har du möjligtvis svar på HUR man kan mäta att vaccinet hjälper mot svår sjukdom?
  Vi är ju alla olika individer och alla får olika, mer eller mindre allvarliga symptom.
  Jag känner flera vaccinerade och ovaccinerade som genom smittspårning har fått besked om att de har covid. Ett flertal av dem, oavsett vaccinstatus, har varit helt symptomfria.
  Så för mig är det helt obegripligt att förstå hur man kan komma fram till att vaccinet hjälper mot svår sjukdom och jag är tacksam om du vill berätta det på ett begripligt sätt.

 51. Satu Valkama: Har du möjligtvis svar på HUR man kan mäta att vaccinet hjälper mot svår sjukdom?

  Det bästa sättet är RCT-studierna. Där man lottar folk i att antingen få vaccinet eller få placebo. Sen väntar man tills många har blivit smittade och ser hur många som blir allvarligt sjuka i de olika grupperna. I Pfizers RCT här ovanför var det tex 1 i vaccingruppen och 9 i placebogruppen.

  Andra metoder är att man bara jämför hur ofta personer som testat positivt för covid-19 också blir så allvarligt sjuka så de söker upp sjukhusvård. Så man vet att alla har haft covid-19, sen ser man hur ofta de behöver sjukhusvård. Den här typen av studier finns det väldigt många av.

  Sen de enklaste studierna är bara att man tittar på hur många patienter som har covid-19 jämfört med hur många som är vaccinerade i den åldern. I Sverige idag är tex ungefär 50% av inläggningarna ovaccinerade personer och 50% vaccinerade. Så är det trots att 85% av de vuxna i Sverige idag är fullvaccinerade. Om vi sedan delar in de här personerna i åldersgrupper så kan vi se hur många per 100 000 ovaccinerade respektive vaccinerade som läggs in på sjukhus. Då ser datan ut så här för de 5 senaste veckorna som vi har data för i Sverige.
  Sjukhusinläggningar efter vaccinationsstatus i Sverige

 52. Tack för att du orkar. Alltid nyanserat och med ärliga intentioner. Hattfan av.

 53. Tack för din genuina genomgång av fakta!. Lyssnade på framgångspodden och blev så irriterad – fakta fel, insunationer, fniss å flabb, avsaknad av uppföljande frågeställningar mm
  Oseriöst.
  Det jag ofta saknar i olika forum är den övergripande diskussionen , helheten och även människans historia att bekämpa sjukdomar och farsoter. Många tror det bara handlar om död eller inte död. Men det finns ju så mkt däremellan som är viktigt. Ta det här med luftvägsinfektioner tex influensa, covid , pneumokocker el ngt annat. Ofta blir man ju inte bara sjuk av det första viruset el bakterien, i efterförloppet kommer ofta bakterier och ger lunginflammation som faktiskt tar en hel del liv. Har du covid och hamnar på Iva får du antibiotika i förebyggande syfte. I andra fall som behandling. Antibiotika f lunginflammation är ofta från de grupper av antibiotikum som har mkt resistens problematik. Kanske inte jätte mkt i Sverige ännu men i övriga världen- ett stort problem. Vad händer om vi inte har antibiotika som fungerar? Jo – operationer blir farliga, cancersjuka blir sjuka i infektioner mm Det mesta som vi förknippar med avancerad sjukvård riskerar att bli mkt farligt. Vad kan bidra till att minska antibiotika resistensen? Jo- att vi utnyttjar kroppens förmåga till att skapa immunitet såsom vi gör m vaccinationer. Vacciner är viktiga och blir än viktigare framöver- hoppas att alla kan förstå det och inte gå på dessa antivaxxare.

 54. Tack för en väldigt saklig och bra genomgång!
  Har bara en kommentar: Skilj mellan läkarexamen (som man tar efter 5,5 år på läkarprogrammet) och legitimerad läkare (som man blir efter fullföljd allmäntjänstgöring-AT). Man får titulera sig som läkare redan efter examen. Det bör du korrigera i din text.

 55. Malin Blomberg:

  Från https://lagen.nu/2010:659#K4P3S1

  ”[K4]5 § En i 1 § angiven yrkestitel får användas endast av den som har legitimation för yrket eller genomgår föreskriven praktisk tjänstgöring.”

  Läkare står sedan med som en av de där titlarna så klart, under [K4]1 § om du vill kontrollera.

  Där är nått litet undantag från den här och det är att man kan anställas som läkare innan man är legitimerad. Så här är det formulerat i lagtext

  ”[K4]4 § Behörig att utöva yrke som apotekare, barnmorska, läkare, receptarie och tandläkare är endast den som har legitimation för yrket eller som särskilt förordnats att utöva det.
  [K4]5 § En i 1 § angiven yrkestitel får användas endast av den som har legitimation för yrket eller genomgår föreskriven praktisk tjänstgöring.”

  Så en AT-läkare får kallar sig för läkare om hen för stunden praktiserar för att få legitimationen som läkare. Det är de där två sakerna efter ”eller” i paragraferna som förändrar situationen. Om du spenderat många år med att föreläsa och skriva böcker så tillhör du inte det som inkluderas efter ”eller”. Det skulle jag säga i alla fall. Tolkar du det på något annat sätt?

 56. En stor eloge för jobbet du gör Jacob, och en faktiskt ännu större för hur väl du bemöter den kritik som dyker upp här i kommentarsfältet. Hatten av.

 57. Hej Jakob, tack för en intressant artikel.

  Jag har bara några funderingar kring Katarina, är hon verklinen inte en läkare? Googlar man lite snabbt så ser man att hon har en läkar examen from Karolinska institutet i Stockholm.

  Samt, du nämner att hon inte publicerat någon forskning på 8 år. Är det inte så att vissa studier tar längre tid än 8 år? Är man mindre av en forskare bara för att man inte publicerat på ett tag? Forskning är väl ett tankesätt, där man analyserar data från olika källor och studier och kompilerar det. Einstein publicerade sin sista tes 1916, var han inte en forskare efter att han hade publicerat denna tesen längre? Var han inte en forskare 10 år efter att han publicerat bara för att han inte publicerat på 10 år? You catch my point.
  Har själv utbildat mig inom statistik och det första min professor sa på vår första kurs var ”There are three great lies, lies, bigger lies and statistics”.
  I övrigt, bra analys, väl formulerad.

 58. Goran: Jag har bara några funderingar kring Katarina, är hon verklinen inte en läkare? Googlar man lite snabbt så ser man att hon har en läkar examen from Karolinska institutet i Stockholm.

  Se mitt svar här https://omcorona.se/nar-katarina-gospic-snackar-vaccin-i-framgangspodden/#comment-221

  Goran: Samt, du nämner att hon inte publicerat någon forskning på 8 år. Är det inte så att vissa studier tar längre tid än 8 år? Är man mindre av en forskare bara för att man inte publicerat på ett tag? Forskning är väl ett tankesätt, där man analyserar data från olika källor och studier och kompilerar det.

  Gällande den här delen så är det som jag skriver subjektivt. Hon får så klart kalla sig för det. Men jag är säker på att de flesta läser någonting helt annat ur det än vad det faktiskt är. Se tex det här med kommentarer https://twitter.com/JacobGudiol/status/1488932373202886656

  Det du tar upp som exempel är så klart någon som forskar. Nu är det extremt ovanligt med att inte publicera på 8 år men om man ändå aktivt forskar under tiden så är det ju en sak. Men det gör inte Gospic, precis som jag skriver i texten.

 59. Då har jag lärt mig något nytt: Att man inte har rätt att kalla sig läkare om man har läkarexamen (M.D) och inte utövar yrket, dvs har ett vikariat som underläkare före AT eller under AT.

 60. Tusen tack för att du tar dig tid att på ett enkelt och lättillgängligt sätt förklara utifrån fakta och forskning. Jätteviktigt att skilja på fakta och åsikt. Kommer att tänka på Hans Rosling som vid något tillfälle var väldigt ”tydlig” mot en person när han sa att ”jag har rätt och du har fel”. Det handlade om att Hans kunde sin fakta och statistik medan den andra personen baserad sin argumentation på åsikter och lösa antaganden.

  Tack!

 61. Denna artikel åldrades inte väl va….? Effektiviteten av vaccinet visade sig vara …. 0%…

 62. Cecilia: Denna artikel åldrades inte väl va….? Effektiviteten av vaccinet visade sig vara …. 0%…

  Det har gått mer än ett år och än så länge har ingen kunnat påpeka något fel i det jag skrivit här ovanför. Och allting som Gospic sa är lika fel idag som då. Så jag skulle säga att den har åldrats bra.

  Vaccinen hade en väldigt stor effekt och de har även en betydande effekt idag. Vem har lurat i dig något annat?

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *