Hur bra skyddar vaccinen och tidigare infektion mot Omicron?

Summering i punktform Ju mer viruset förändrar sitt utseende jämfört med hur det såg ut i början av 2020 desto sämre fungerar generellt sett vaccinenVaccinen har idag mot Omicron högst begränsat skydd mot infektion. Även om tre doser ger ett hyfsat skydd i ~3mån.Skyddet mot allvarlig sjukdom är dock fortsatt bra. Särskilt efter tredje dosen…… Fortsätt läsa Hur bra skyddar vaccinen och tidigare infektion mot Omicron?