Dödsfall från alla orsaker bland vaccinerade och ovaccinerade

Det senaste året har en del försökt påstå att det var en stor överdödlighet under 2021 och 2022 som inte berott på covid-19 utan på vaccinen.

ONS England har nu släppt data på dödsfall efter vaccinationsstatus på hela deras befolkning (1) så låt oss titta på vilka som det är som dör.

Om vi bara tittar på dödsfall från alla orsaker så ser det ut så här.

Antalet åldersjusterade dödsfall per 100 000 och månad bland invånare i England. Uppdelat efter ovaccinerade och alla som har fått en dos vaccin eller mer.

All data är åldersjusterad. Det behöver den vara eftersom fler äldre är vaccinerade och ju äldre människor är desto oftare dör de. Så man kan inte jämföra utan att justera för ålder. Skulle man bara titta på det utan att ta hänsyn till ålder så hade man troligen blivit lurad av Simpsons paradox, Simpsons Paradox och missvisande statistik kring corona.

I grafen här ovanför så räknas personerna som vaccinerade från det att de har fått första sticket. Det vanliga när man vill räkna ut hur effektivt ett vaccin är mot infektion eller sjukdom är att man räknar från ~2v efter vaccinationen. Det tar nämligen tid från det att du har fått vaccinet tills ditt immunförsvar har hunnit lära sig hur de sedan ska kunna ta hand om det verkliga viruset.

Det här har, utan belägg, används som ett argument från antivaxxare för varför all statistik kring vaccinen är värdelös, När räknas man som vaccinerad och ovaccinerad i statistiken?. I det här fallet så kan man dock argumentera för att det är lika intressant att titta direkt efter första sticket eftersom biverkningarna efter vaccinet kommer nära inpå vaccineringen och om det skulle vara så att de leder till fler dödsfall är normalt så hade man ju kunnat missa det.

Nu vet vi från många studier på området att det inte finns någon sådan biverkan från vaccinen som används idag men det finns ju ändå folk som påstår det här så jag tycker det är bra att man valt att utgå från när första dosen gavs i den övergripande statistiken.

De ovaccinerade har givetvis främst dött oftare pga covid-19

I statistiken från ONS så kan man även titta på dödsfall från covid-19 för sig själv och dödsfall från alla andra orsaker förutom covid-19.

Tittar vi endast på dödsfall från covid-19 så ser det ut som väntat. Den stora toppen andra halvan av 2021 var främst Delta som i slutet togs över av Omicron. Sen har du ytterligare vågor av Omicron som ger lite toppar i dödsfall bland de ovaccinerade.

Dödsfall från covid-19 bland ovaccinerade personer och vaccinerade person från et att de fått första sticket i sin arm.

Vi kan också titta på dödsfall av alla orsaker förutom covid-19. Här ser vi en stor skillnad mellan grupperna från start som sedan har minskat efterhand.

Dödsfall från alla orsaker utom covid-19 bland vaccinerade och ovaccinerade i England

Det här är intressant då det säger oss att skillnaden troligen inte bara beror på konstanta skillnader mellan grupperna. Hade det till exempel bara varit så att de som valt att vaccinera sig är människor som också har bättre utbildning, pengar, hälsa sen tidigare osv så hade vi sett en konstant skillnad mellan grupperna här. För dessa saker förändras ju inte på samma sätt.

Istället ser vi alltså en stor skillnad i dödsfall från start som sedan minskar efterhand som tiden går. Vi vet inte vad det här beror på och man kan ju spekulera hur mycket man vill. Två orsaker som jag personligen tror har inverkat är följande.

  • De ovaccinerade har dött av komplikationer efter covid-19. Tex är de som överlever IVA ofta i dåligt skick och sköra. Det finns även data som pekar på en ökad risk för hjärt- och kärlsjukdom efter en covid-19 infektion där vaccinering verkar minska risken för den komplikationen.
  • De ovaccinerade har sämre socioekonomisk status och har svårare att få vård när den var högt belastad. I England har trycket varit väldigt hårt på vården och de har även haft en överdödlighet i landet som inte kan förklaras av dödsfall från covid-19 som tros bero på att det varit ökade väntetider till sjukvården (2).

Färre dödsfall bland vaccinerade även inom snävare åldersspann

Att titta på alla grupper tillsammans är ju intressant för sig själv. Dock skulle det kunna vara så att en stor fördel för vaccinen i en åldersgrupp gör så att medelvärdet för alla grupperna tillsammans blir bra. Det är därför också intressant att titta på olika åldersgrupper för sig själv.

Datan här är fortfarande åldersjusterad. Även om åldersspannet är mycket mindre så är det ändå betydande skillnader i risk från covid-19 om det skiljer sig 8-9 år mellan personer.

Om vi börjar med de äldre grupperna så ser det ut precis som väntat bland dem. Här har du 80-89, 70-79, 60-69 och 50-59 år.

Det var inga överraskningar alls i de där åldersgrupperna. Mönstret är precis det samma som för hela befolkningen tillsammans. De som valde att inte vaccinera sig har dött med högre frekvens jämfört med de som valt att vaccinera sig.

Att grupperna närmar sig efterhand här beror till stora delar på att alla efterhand har mer och mer immunitet mot covid-19. Skillnaden är att på vägen till den där immuniteten så är det fler ovaccinerade som dör pga covid-19.

Samma mönster bland unga vuxna

Då tittar vi vidare på de yngre grupperna, först 40-49.

Dödsfall från alla orsaker bland ovaccinerade och vaccinerade i åldersspannet 40-49 år

Även här ser vi alltså precis samma mönster. Den enda betydande skillnaden är att det är mycket lägre tal på y-axeln. Vilket så klart är väntat då det är färre människor som dör i ung ålder.

Till sist tittar vi på åldersspannet 18-39 år. Då ser det ut så här.

Dödsfall från alla orsaker bland ovaccinerade och vaccinerade i åldersspannet 18-39 år

Att det är fler dödsfall tidigt 2021 i gruppen 18-39 beror garanterat på att det endast var riskgrupper som vaccinerades i den åldern då. Tänk cancer, kroniska sjukdomar mm. Det här är unga människor men de har inte samma chanser att leva länge som alla andra i samma ålder.

Till sist tittar vi på dödsfall från alla orsaker förutom covid-19 i de yngre åldrarna. Då ser det ut så här.

Dödsfall från alla orsaker förutom covid-19 bland ovaccinerade och vaccinerade i åldersspannet 40-49 år
Dödsfall från alla orsaker förutom covid-19 bland ovaccinerade och vaccinerade i åldersspannet 18-39 år

Även här ser vi fler dödsfall hos ovaccinerade men att skillnaderna minskar efterhand. Skillnaderna är dock små vilket så klart är väntat med tanke på att det här är grupper där det skedde få dödsfall från covid-19 oavsett tidigare immunitet. Men där är ändå en tydlig skillnad mellan grupperna. Även här vet vi inte varför utan man får göra sina gissningar. Det är dock svårt att helt skyllda de på systematiska skillnader mellan grupperna eftersom det är tydligt att skillnaden i dödsfall minskar efterhand som tiden går.

Den här datan är i princip så klar och tydlig som rå data kan bli. Du kan även ladda ner all data på egen hand och kontrollera uträkningarna om du skulle vilja det (1). ONS har publicerat de här med något halvårs mellanrum nu och det finns en del antivaxxare som har gjort sitt yttersta för att försöka manipulera talen så det verkar som att det är negativt med vaccinen. Du hittar en bra twittertråd med några sådana exempel här.


Uppskattade du den här artikeln?

Allt som jag skriver på den här sidan och mina sociala medier är gratis för alla, men tar så klart av min tid. Så om du uppskattar det jag gör så kan du stödja mig lite så jag kan lägga mer tid på att skriva och dela intressanta saker genom att bli medlem på min Patreon.

Dela den här artikeln på…


Har du någon fråga eller kommentar på det du precis läst?

Jag uppskattar verkligen om det kommer frågor och kritik i kommentarsfältet som finns här under. Det är öppet för alla men första gången du kommenterar så läggs kommentaren för granskning innan jag släpper igenom dem. På så sätt slipper vi alla personer som inte vill diskutera utan bara spamma.

Är det frågor som jag märker blir återkommande under samma inlägg eller flera olika inlägg så lägger jag till dem i en FAQ i slutet på varje inlägg med.

2 kommentarer

  1. Hej Jacob!
    Jag postade din artikel på Facebook och fick en del förväntade kommentarer från några jag känner som har en lite annan inställning till vetenskap och forskning. Det var dock en kommentar jag skulle vilja ha din hjälp att bemöta. De påstår att ONS uppdaterade sin data 2023-02-22 och att din artikel därför var baserade på deras tidigare felaktiga siffror.
    Hälsningar Magnus

  2. Hallå Magnus.
    Det här är baserat på datan som de släppte igår. Det är bara för dina vänner att följa länken jag ger till källan om de vill kontrollera själv.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *