När räknas man som vaccinerad och ovaccinerad i statistiken?

Ett påstående som har spritt sig väldigt mycket den senaste tiden är att man skulle fuska med statistiken när det gäller vaccinerade och ovaccinerade.

Det hela verkar ha fått fart när någon observerade en knepigt formulerad mening i en av Folkhälsomyndighetens veckorapporter. Så här såg det ut för några veckor sedan (1).

Det är standard i Sverige (och de flesta andra i västeuropa som jag förstått det) att inte lämna ut uppgifter till allmänheten som kan användas till att identifiera individer. Därför brukar man inte redovisa antal när det är typ 1-3 likt det som sker här.

Du kan tex se detta i Socialstyrelsens statistik för dödsfall per vecka där det finns många X på de veckorna då endast 1-3 personer har dött på äldreboende eller i hemvården (2). Det här är än mer tydligt om du tittar på statistiken med dödsfall dag då det är väldigt många X över framför allt somrarna (9).

Att man skriver ett X här innebär dock givetvis inte att de här dödsfallen inte finns med i totalen. Socialstyrelsen sitter fortfarande på de exakta talen för när de ska göra annan typ av statistik.

Folkhälsomyndigheten har ändrat något i hur den där grafen ser ut nu och vad man skriver under men frågar du mig är deras redovisning fortfarande inte bra. Man bjuder in till folk som vill misstolka den och man hjälper dem att sedan lura andra människor.

Men att man gör något mindre smart innebär inte att man medvetet försöker dölja någonting eller luras. Folkhälsomyndigheten har inte varit särskilt bra på att redovisa data och föra statistik och det här går i linje med det.

När är man vaccinerad och när är man ovaccinerad?

En annan punkt som har lett till förvirring är när man räknas som ovaccinerad och när man räknas som vaccinerad i statistiken. Svaret på den frågan är att det varierar från källa till källa. Du får helt enkelt kolla upp vad som gäller för precis den statistiken du tittar på.

Det allra vanligaste är i alla fall att man inte räknar någon som vaccinerad på något vis förrän det har gått 2 veckor sedan de fick den första dosen. Orsaken till att man räknar någon som ovaccinerad även de två första veckorna efter att de har fått en dos vaccin är för att det tar tid för kroppen att reagera på vaccinet. Innan immunförsvaret har reagerat och anpassat sig så är det helt enkelt inte bättre än en ovaccinerads immunförsvar i fall det skulle bli så att personen får covid-19.

Förenklad bild över hur immunförsvaret byggs upp när du går från första dosen till andra. Här är antagandet 3 veckor mellan doserna vilket inte används i Sverige längre då man har sett att längre tid mellan doserna, framför allt för att det ger större effekt

Även här kan man dock se lite olika tider satta. Jag har sett 3 veckor användas också men 2 veckor är utan tvekan det vanligaste.

Efter det här så blir det stökigt. I viss statistik så räknar man personer som ovaccinerade tills det har gått 2 veckor efter dos 2. Det innebär alltså att alla personer som inte är fullvaccinerade och har fått full effekt från vaccinen tillhör kategorin ”icke vaccinerade” eller ovaccinerade.

I Sveriges intensivvårdsregister är det istället så att man har fyra kategorier (7).

 • Ovaccinerad
 • Ofullständigt vaccinerad
 • Fullt vaccinerad
 • Okänd status

Kriterierna här är att du endast anses som fullvaccinerad om du har tagit alla doserna som du har blivit erbjuden. Har du till exempel tagit 2 doser nyligen så tillhör du kategorin fullständigt vaccinerad. Men om det sedan går mer än 6 månader och du inte tar dos 3 så hamnar du återigen i kategorin ofullständigt vaccinerad tillsammans med de som kanske bara hunnit ta dos 1 och ännu inte fått tid för dos 2.

Enligt den här definitionen så ser andelen inläggningarna på IVA efter vaccinationsstatus ut enligt följande (6). Notera att det här diagrammet inte tar hänsyn till att det idag är mycket färre människor som är ovaccinerade än vaccinerade. Den visar bara andelar på IVA. Så kring nyår var det ~60% av de som blev inlagda som var ovaccinerade.

Detta trots att de ovaccinerade endast är ~15% av den vuxna befolkningen, eller ~24% av hela befolkningen. De ovaccinerade är också yngre och friskare från början.

I grafen här ovanför så används också rullande medelvärde över hela 30 dagar vilket innebär att man kan baka in exakt alla som har legat på IVA utan att riskera att en enskild individ röjs. Datan blir exakt men inte så detaljerad så individer kan identifieras.

Så här skulle tex FHM även kunna redovisa den här effekten och sedan har ett stapeldiagram för totala antalet inläggningar på IVA för att visa om trenden är ökande eller minskande.

Exakt var man drar gränsen har minimal inverkan

En sak som är viktig att ta upp kring allt det här är att detta är en väldigt ointressant fråga. Statistiken förändras inte nämnvärt av om man drar gränsen efter 2 eller 3 veckor eller om man säger att en person som fått 1 dos är vaccinerad direkt samma dag.

På sikt blir den där gränsdragningen ointressant. Tar till exempel den här statistiken som Socialstyrelsen presenterar på sin sida (9). Bakom den här ligger totalt sett 854 inläggningar av ovaccinerade och 670 inläggningar av vaccinerade. Detta hittar du i excelbladet du kan ladda ner långt ner på sidan.

Jag mejlade Socialstyrelsen och frågade om detaljerad information kring personer som smittats mellan dagen de fått första sticket och innan 2v efter dos 2. Så här såg fördelningen ut.

 • Antal som insjuknat innan första dosen: 837
 • Antal som insjuknat inom 21 dagar efter första dosen: 17
 • Antal som insjuknat efter 21 dagar efter första dosen men innan den andra dosen (dessa har exkluderats): 28
 • Antal som insjuknat inom 14 dagar efter andra dosen (dessa har exkluderats): 5
 • Antal som insjuknat efter 14 dagar efter andra dosen (fullvaccinerade): 670.

Det är alltså endast 17+28+5 = 50 personer som smittades den där mellan perioden och sedan hamnade på sjukhus. Det spelar helt enkelt ingen betydande roll vilken av kategorierna du vill sätta dessa få personer. Staplarna kommer liksom oavsett visa på en enorm fördel för vaccinen.

Låt oss ta ett riktigt extremt exempel bara för att illustrera detta. Så här ser statistiken ut för endast gruppen 70 plus i Sverige enligt Socialstyrelsens definition på vaccinerad och ovaccinerad. Datan är för v47 till v51.

Socialstyrelsen kunde inte lämna lämna ut exakt data till mig för de här 50 personerna pga reglerna som jag gick igenom ovan. Men vi antar nu här att de alla var över 70 år.

Vi tar sen först bort de 17 personerna som räknade som ovaccinerade men blev smittade 0-21 dagar efter dos 1. Sedan adderar vi till alla 50 personerna som blev smittade från dagen då de fick dos 1 tills det hade gått 2 veckor efter dos 2 i gruppen vaccinerade. Vi får då följande data istället.

Om du tycker att det ser i princip likadant ut och att det fortfarande är enormt tydligt att vaccinen har väldigt stor effekt så är det för att du klarar av att se något väldigt uppenbart.

Allt det här snacket om vilka som räknas som vad är en enorm så kallad ”red herring”. Ett villospår. De som tjatar om det här är personer som försöker göra dig osäker på datan genom att älta småsaker så att det låter som att de har någonting vettigt att säga som verkligen påverkar slutsatserna. Men det har de inte.

Exakt hur man definierar grupperna vaccinerad, delvis vaccinerad och fullt vaccinerad spelar ingen betydande roll på statistiken. Det är så otroligt tydligt oavsett var du vill dra gränsen.

Där finns ingen perfekt gräns för när man är vaccinerad eller ovaccinerad. Men det spelar ingen roll för helheten.


Uppskattade du den här artikeln?

Allt som jag skriver på den här sidan och mina sociala medier är gratis för alla, men tar så klart av min tid. Så om du uppskattar det jag gör så kan du stödja mig lite så jag kan lägga mer tid på att skriva och dela intressanta saker genom att bli medlem på min Patreon.

Dela den här artikeln på…


Har du någon fråga eller kommentar på det du precis läst?

Jag uppskattar verkligen om det kommer frågor och kritik i kommentarsfältet som finns här under. Det är öppet för alla men första gången du kommenterar så läggs kommentaren för granskning innan jag släpper igenom dem. På så sätt slipper vi alla personer som inte vill diskutera utan bara spamma.

Är det frågor som jag märker blir återkommande under samma inlägg eller flera olika inlägg så lägger jag till dem i en FAQ i slutet på varje inlägg med.

28 kommentarer

 1. Hej Jacob.
  Tack för en bra site. Har du någon info om när dos3 har full effekt i kroppen? Är det efter 14-21 dagar, eller går det snabbare pga immunförsvaret känner igen det sen tidigare? Tog min i tisdags nämligen och nu är ju smittspridningen väldigt hög.

 2. Sex dagar efter min tredje dos testade jag positivt… huvudvärk, ont i halsen och feber. Jag undrar hur jag mått om jag varit ovaccinerad??

 3. Hej, vet du om ivermectin fungerar eller inte. Det sägs att de länder i Africa som tar den medicinen mot nån typ av mask profelaktiskt, att de har väldigt lite covid?

 4. Axel: Hej, vet du om ivermectin fungerar eller inte. Det sägs att de länder i Africa som tar den medicinen mot nån typ av mask profelaktiskt, att de har väldigt lite covid?

  Det finns inte direkt någonting som talar för att det hjälper mot någonting. Gällande Afrika så verkar de ha klarat sig bra för att de helt enkelt inte har någon statistik på hur det går. Finns mer att läsa om det här https://www.groundup.org.za/article/covid-19-how-south-africa-differs-rest-continent/

 5. Jag vet inte riktigt vad du vill åstadkomma med den här artikeln. Propagerar du för att man ska göra dåliga kategoriseringar när man räknar på statistik? Socialstyrelsens indelning i ovaccinerad, ofullständigt vaccinerad och fullt vaccinerad gör det ju ännu mer obegripligt eftersom man utöver att skicka över vaccineffekter till ovaccinerade gruppen dessutom inte kan skilja på om man tagit 2 eller 3 doser. Var hamnar man när man tar den tredje dosen? Jag skulle gissa att man hamnar som ovaccinerad igen innan man blir fullt vaccinerad på nytt. Rimliga kategorier hade varit immunonaiv, 1 dos, 2 doser, 3 doser. Om man vill följa upp på veckorna precis efter vaccinering skulle man kunna lägga in 3 kategorier till med dessa perioder också.

  Jag tänker att som man bäddar får man ligga. Man får helt enkelt stänga möjligheten att misstolka informationen. Om vaccinen är så effektiva som det sägs så behöver man ju inte bjuda in genom att göra ett dåligt jobb.

  Du har för övrigt inte med dos 3 i dina beräkningar.

 6. Martin: Jag vet inte riktigt vad du vill åstadkomma med den här artikeln. Propagerar du för att man ska göra dåliga kategoriseringar när man räknar på statistik?

  Poängen kan du se i den allra sista meningen i artikeln. Att allt det här är en helt meningslös diskussion. Ett villospår.

  Martin: Jag skulle gissa att man hamnar som ovaccinerad igen innan man blir fullt vaccinerad på nytt.

  Du gissar alltså på att man aktivt väljer det mest korkade valet? Kör du på det du, jag tror att få skulle tro samma sak 😉

  Martin: Jag tänker att som man bäddar får man ligga. Man får helt enkelt stänga möjligheten att misstolka informationen. Om vaccinen är så effektiva som det sägs så behöver man ju inte bjuda in genom att göra ett dåligt jobb.

  Då det inte finns en perfekt gräns man kan använda sig av så skulle ändå de som vill gnälla. Dina gränser funkar ju inte heller då det så klart ändå är stor skillnad mellan om man tar dos 3 efter 3 månader eller 12 månader efter dos 2 tex.

 7. Hej,

  Gällande Ivermectin, https://c19ivermectin.com/

  ”Ivermectin COVID-19 studies. 146 studies, 96 peer reviewed”

  Bör dessa studier klassas som trams då med andra ord då det enligt dig inte finns något som pekar mot att det ”inte hjälper mot någonting”?

 8. Skulle även vilja tillägga att ett läkemedel troligtvis inte skulle vinna ett nobelpris, om det inte hjälper mot någonting. Avermectin, som även kallas Ivermectin, vann forskare nobelpriset för 2015 för behandling av infektioner orsakade av parasitmaskar samt även som terapi mot malaria.

 9. Kim: Gällande Ivermectin, https://c19ivermectin.com/

  ”Ivermectin COVID-19 studies. 146 studies, 96 peer reviewed”

  Bör dessa studier klassas som trams då med andra ord då det enligt dig inte finns något som pekar mot att det ”inte hjälper mot någonting”?

  Studierna i den där listan är en härlig blandning av uppenbart trams till försök till bra studier och studier som är helt okej. Själva sidan är dock uppenbart trams. Kan man lite om meta-analyser så ser man väldigt fort att de verkligen har ansträngt sig enormt för att försöka framställa det som de gjort som seriöst och bra men det är fullständigt värdelöst.

  Det finns mängder att läsa om det här. Här har du en bra start
  https://ebm.bmj.com/content/early/2021/05/26/bmjebm-2021-111678

  Kim: Skulle även vilja tillägga att ett läkemedel troligtvis inte skulle vinna ett nobelpris, om det inte hjälper mot någonting. Avermectin, som även kallas Ivermectin, vann forskare nobelpriset för 2015 för behandling av infektioner orsakade av parasitmaskar samt även som terapi mot malaria.

  Det är löjligt uppenbart att både frågan och mitt svar är baserade på premissen att det gäller någonting relaterat till covid-19. Varför låtsas som att du inte förstår det?

 10. Ovanstående studier talar mycket för att Ivermectin fungerar, det får även du erkänna.
  Likaså denna: https://americasfrontlinedoctors.org/2/wp-content/uploads/2021/06/609be2d665a92ea5cf61191f_Review_of_the_Emerging_Evidence_Demonstrating_the.4202.pdf

  Exakt allt kan inte handla om data på ett papper heller, utan ibland får man köra på det som man erfarenhetsmässigt tros kan fungerar. Åtskilliga medicinska utövare, med meriter som inte får plats på ett A4 i pt12, har uppenbarligen haft enorm succé med ett/ett par specifika protokoll, där då Ivermectin är själva grundpelaren i behandlingen.

  Så länge de stora, välrespekterade journalerna sponsras via samma människor/fonder som sitter i styrelser för de stora läkemedelsbolagen så väljer jag att lita på de som räddar patienter på en daglig basis, och inte politiskt involverade ”experter”.

  I vilket fall skulle jag ta min chans med ovanstående läkemedel, som visat sig vara otroligt säkert under flera årtionden, framför vaccinet som fortfarande genomför fas 3 studier med beräknat slutdatum i maj 2023, utan kontrollgrupp(om de lyckas vaccinera alla).

 11. Kim: Ovanstående studier talar mycket för att Ivermectin fungerar, det får även du erkänna.

  Nej, det är inte ens nära att vara övertygande. Det är en sida som väldigt uppenbart vill vilseleda människor.

  Kim: Likaså denna: https://americasfrontlinedoctors.org/2/wp-content/uploads/2021/06/609be2d665a92ea5cf61191f_Review_of_the_Emerging_Evidence_Demonstrating_the.4202.pdf

  En narrative review skriven av någon som tidigare har publicerat studier med förfalskad data. https://retractionwatch.com/2021/11/09/bad-math-covid-treatment-paper-by-pierre-kory-retracted-for-flawed-results/

  Nej, det är inte övertygande. Det enda det visar är att du är usel på att bedöma dina källor.

  Kim: har uppenbarligen haft enorm succé

  Där är precis 0 som talar för att de har haft det. De ljög ju till och med om hur många som överlevde i studien som de skrev. Tror du då verkligen att de är ärliga på twitter eller någon intervju på youtube eller liknande?

  Kim: Så länge de stora, välrespekterade journalerna sponsras via samma människor/fonder som sitter i styrelser för de stora läkemedelsbolagen så väljer jag att lita på de som räddar patienter på en daglig basis, och inte politiskt involverade ”experter”.

  Har du inget annat än konspirationsteorier att komma med så behöver du inte skriva här. Du slösar bara på vår tid 👍

  Tips på läsning då du verkar tro på en del av det som jag tar upp här https://omcorona.se/canadian-covid-care-alliance-och-pfizers-fas-3-studie/

 12. Våra myndigheter verkar inte kunna hålla två tankar i huvudet samtidigt. Det är relevant att prata om att vacciner inte har full effekt förrän efter ca två veckor, men att utifrån det klassificera en person som tagit ett vaccin som ovaccinerad får en del påverkan i statistiken. Vaccinationernas effekter såsom sjukdom och död inom den tiden får två effekter: 1) Sjukdom och död tillskrivs fel grupp samt 2) Du få ett ”survivorship bias” mellan grupperna som påverkar dess relationer till varandra. Du måste väl ändå hålla med om att ett nedsatt immunförsvar efter en vaccinering beror på vaccineringen och inte på att man är ovaccinerad? Allt annat vore ju någon form av nysvenska som i alla fall jag inte förstår.

  Det är möjligt att du har rätt i att det inte spelar så stor roll (även om jag tror att det faktiskt spelar roll), men det gagnar inte någon att man räknar på ett felaktigt och vilseledande sätt. Jag är faktiskt lite förbryllad att du väljer att försvara detta. För om du har rätt i att det inte spelar ”någon” roll för beräkningens skull så kunde du ju bara hållit med mig och låtit saken bero. Hade kategorierna varit annorlunda definierade hade vi kunnat kvantifiera det hela, men det går inte som det ser ut just nu.
  En del vill tillskriva att det beror på en konspiration. Andra vill kunna klistra på andra att de tror på konspirationsteorier, men jag tror att det mesta kan förklaras genom följande citat:
  ”Never attribute to malice that which can be adequately explained by stupidity”.

 13. Martin: Du måste väl ändå hålla med om att ett nedsatt immunförsvar efter en vaccinering beror på vaccineringen och inte på att man är ovaccinerad?

  Där är ingen sådan effekt. Så där är ingenting att hålla med om i den frågan.

  Martin: Jag är faktiskt lite förbryllad att du väljer att försvara detta

  Det jag skriver är att det inte finns någon perfekt gräns och att var man väljer att sätta den inte spelar någon praktisk roll. Där är inget ”försvarande” utan jag nämner ju till och med att det är olika definitioner från SIR, FHM och Socialstyrelsen.

 14. Vi får helt enkelt enas om att vi är oens. Jag har sett tillräckligt många uttalanden, från politisk oberoende läkare som satt sina karriärer på spel, som hävdar att Ivermectin hjälper, och väljer därför att tro på detta.

  Att det inte finns tillräckligt bra studier som stöder/undersöker detta är inte speciellt underligt heller. Ett läkemedel, vars patent löpt ut, och är väldigt billigt att ta fram är det ingen som tjänar pengar på – och att tjäna just pengar tror jag vi dock kan enas om är en drivkraft i vad som ska distruberas. Vaccinen hade heller inte kunnat nödgodkännas om ett verksamt läkemedel hade hittats.

  Företaget Merck har fått en förfrågan från en grupp forskare att utföra en klinisk studie på Ivermetcin, där en av personerna som efterfrågade detta är en nobelpristagare för just Ivermectin. Merck avböjde dock förfrågan. Som sagt, det är inget som kan generera pengar om det skulle visa sig fungera.
  Dock utförs för tillfället en klinisk undersökning på Ivermectin på Oxfords universitet(2 år för sent), så vi får väl hoppas på positiva resultat så att vi(2 år för sent) kan börja medicinera människor innan de hamnar på sjukhus.

  Angående just ärlighet som du nämner, så skulle jag inte ge många cent för t ex Pfizers kliniska prövning. Den verkar högst kompromissad.
  https://www.bmj.com/content/375/bmj.n2635

 15. Du får bestämma dig vad du ska använda för namn här Kim. När du skriver typ samma inlägg under olika namn så blir dina kommentarer markerade som spam 😉

  Kim: Jag har sett tillräckligt många uttalanden, från politisk oberoende läkare som satt sina karriärer på spel, som hävdar att Ivermectin hjälper, och väljer därför att tro på detta.

  En svag variant på https://en.wikipedia.org/wiki/Argumentum_ad_populum

  Då svag eftersom det är otroligt få ”oberoende” läkare. Dessutom personer som tjänar pengar på att säga det som de säger. https://theintercept.com/2021/09/28/covid-telehealth-hydroxychloroquine-ivermectin-hacked/

  Kim: Att det inte finns tillräckligt bra studier som stöder/undersöker detta är inte speciellt underligt heller. Ett läkemedel, vars patent löpt ut, och är väldigt billigt att ta fram är det ingen som tjänar pengar på

  De största studierna som utförts på läkemedel mot covid-19 är utförda av WHOs SOLIDARITY och NHS i Englands RECOVERY. De har testat mängder av olika läkemedel som redan finns på marknaden för att se om de kunnat hjälpa mot covid-19.

  Så ditt påstående om att man inte skulle studera saker för att man inte kan tjäna pengar på det är helt falskt.

  Kim: Angående just ärlighet som du nämner, så skulle jag inte ge många cent för t ex Pfizers kliniska prövning. Den verkar högst kompromissad.
  https://www.bmj.com/content/375/bmj.n2635

  Att få har brytt sig om det där är för att det inte direkt finns något där som på något vis har kunnat påverka studiens utfall på ett sätt som är värt att bry sig om.

  Dessutom är hela det här fokuset på Pfizers studie nu i 2022 inte direkt intressant i sig när det gäller vaccinen. Resultaten är upprepade många gånger om från andra forskargrupper och hälsomyndigheter världen över.

 16. Jag misstänkte att du hade blockerat mina kommentarer då jag ej kunde se inlägget under granskning, så därför testade jag en annan mail 🙂 Insåg sedan att det endast är det första inlägget som granskas, om jag uppfattat det korrekt.

  I vilket fall,
  Om vi ska se på vaccinet generellt. Jag har alltid, utefter den information jag kunnat hitta, bildat mig uppfattningen av att äldre personer med underliggande sjukdomar troligtvis bör gynnas av vaccinet, och därför bör erbjudas detta. Man kan inte inom medicin och hälsa tillämpa samma protokoll på t ex en multisjuk 80 åring och en frisk människa på 20 år. Det är helt orimligt.

  Att dessutom applicera en massvaccinationskampanj där alla över 12 år(SKA)bör ta vaccinet är ytterst oansvarigt. Ännu mer oansvarigt är det att inte påpeka att det finns en risk i och med detta.

  En läkare som skriver ut medicin ska klargöra nyttan, samt även informera patienten ang. risker. Detta har inte tillämpats över huvud taget utan människor har sprungit in och tagit en drive-by spruta utan någon information ang. det här what so ever. Människor med underliggande sjukdomar som gör dem mer utsatta för bieffekter har inte fått veta det heller. Informerat samtycke har varit som bortblåst.

  Vi kommer få se mycket kritik gällande hela situationen och genomföranden då allt lagt sig och underlaget bearbetats. Tror definitivt många kommer få det hett om öronen.

  Studier från organisationer så som WHO bör såklart ses som trovärdiga, dock har jag lite svårt att applicera den tron själv då jag vet vilka som sponsrar organisationen, som du kan kolla upp på deras hemsida.

  Ang. just Ivermectin så får vi vänta å se vad studien från Oxford utvisar. Jag behåller min ståndpunkt.

 17. Alltså, när du skriver ”troligtvis bör gynnas” 😂😂 Vi kommer inte någonstans här.

  Kom gärna tillbaka om du har någon data eller någonting med substans som du vill diskutera. Annars kan du strunta i det. 👍

 18. Komiskt att du hakade upp dig på det. Men det är ju smidigare än att bemöta mina andra argument.

 19. De jag nämner utöver det du kommenterade är alltså helt fel menar du?

 20. Jag trodde att du var intresserad av ett samtal och dialog i egenskap av årets folkbildare. Jag hade uppenbarligen fel. Istället för att bemöta andras argument på ett sakligt sätt med utvecklade resonemang och förklaringar till varför du anser att de är felaktiga beter du dig småaktigt. Du har en ful ovana att inte bemöta de argument som förs fram utan istället leda iväg det hela till ett sidospår som du sedan hackar på. Du verkar bemöta Kim på samma sätt.

  Om vi återgår till min initiala fråga. När ska man klassas som vaccinerad? Du svarar då att det inte finns någon perfekt gräns för när detta. Det här en form av nysvenska som jag inte klarar av. Allt annat än när man får sticket är ju en ohederlig hantering av informationen ifråga. Inte ens detta kan du medge. Eller det kanske du kan. För som jag skrev tidigare om det inte påverkar uträkningarna alls så kan det ju inte vara något problem för dig att ta ståndpunkten att man är vaccinerad när man får sticket i armen. Prova att ändra ståndpunkt för en gångs skull. Jag lovar att världen inte går under för det.

 21. Martin: Du har en ful ovana att inte bemöta de argument som förs fram utan istället leda iväg det hela till ett sidospår som du sedan hackar på.

  Jag har svarat på de sakerna du har tagit upp som jag inte redan har svart på sedan tidigare och där det finns någonting att svara på.

  Martin: Du verkar bemöta Kim på samma sätt

  Kim hade fel i sakerna han skrev och så försökte han helt byta ämne till en massa annat. Appropå att inte svara på frågorna/hålla sig till ämnet 😉 Det här är ett kommentarsfält till en specifik artikel om ett specifikt ämne. Det är inte hans plats för att slösa på min tid.

  Martin: När ska man klassas som vaccinerad? Du svarar då att det inte finns någon perfekt gräns för när detta. Det här en form av nysvenska som jag inte klarar av.

  Det spelar faktiskt ingen roll om du inte känner att du klarar av det eller inte. Det är mitt svar och jag har förklarat utförligt i artikeln varför.

 22. Låt mig erbjuda ett annat perspektiv. Inom industrin och konstruktion hade den typen av slappa definitioner inneburit att stålet rostar, att radion i bilen har konstanta störningar, att brospannet inte passar i brofästet, att satelliten missar sin omloppsbana eller att tunnelborrarna som skulle mötas på mitten missar varandra.

  Den här typen av definitioner bär spår av kliniska studier inom läkemedelsindustrin där man regelbundet definierar meningslösa endpoints för att visa på en effektivitet som inte finns där.

 23. ”Där är ingen sådan effekt. Så där är ingenting att hålla med om i den frågan.”

  Det är sedan gammalt att vaccin kan trycka ner nivåerna av lymfocyter och på så sätt påverka immunförsvaret negativt. Det är en av anledningarna till att man normalt sett inte vaccinerar i säsong utan vill ha avklarat det innan säsongen drar igång. Detta är till och med något man noterat i några av fas I och fas II studierna för vaccinerna mot COVID-19.

  Jag tror att du blandar ihop att det inte finns någon effekt och att du inte känner till någon effekt.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *