Hur bra skyddar vaccinen och tidigare infektion mot Omicron?

Summering i punktform

 • Ju mer viruset förändrar sitt utseende jämfört med hur det såg ut i början av 2020 desto sämre fungerar generellt sett vaccinen
 • Vaccinen har idag mot Omicron högst begränsat skydd mot infektion. Även om tre doser ger ett hyfsat skydd i ~3mån.
 • Skyddet mot allvarlig sjukdom är dock fortsatt bra. Särskilt efter tredje dosen är det i princip lika starkt som två doser var mot tidigare varianter.
 • Omicron ger mindre ofta allvarlig sjukdom jämfört med den tidigare varianten Delta så alla, oavsett eget skydd, har lite bättre chans för ett mildare förlopp.

Under 2021 förändrades pandemin flera gånger om då det uppstod olika varianter av det ursprungliga viruset. Viruset muterar hela tiden och de flesta mutationerna har ingen direkt effekt på virusets funktion.

I vissa fall så har det dock uppstått varianter som av någon orsak har varit värre än den ursprungliga varianten som fanns överallt under 2020. De här benämns ofta som VOC som är en förkortning för variant of concern. Dessa varianter fick till en början ganska krångliga namn med bokstäver och siffror men från sommaren 2021 ungefär så beslöt sig WHO för att tilldela dem grekiska bokstäver (1).

Fram tills november 2021 var det så att i princip alla varianter av viruset som hade skapat extra problem var både mer smittsamma och orsakade värre sjukdom hos de som blev smittade. Här är ett exempel från en studie där man haft data för många olika varianter och tittat på risken att hamna på sjukhus beroende på vilken variant man blir smittad av (2).

Här i Sverige drabbades vi ganska hårt av Alpha varianten från mars och fram till sommaren. Efter det tog Delta över och där var effekten inte lika tydlig. Sannolikt på grund av att många fler var vaccinerade och det var under sommarhalvåret då viruset verkar sprida sig lite sämre.

Omicron avviker mot det tidigare mönstret

En variant som inte är med i studieresultatet här ovanför är den nyare Omicronvarianten som först upptäcktes i Sydafrika i November. Det här varianten är väldigt smittsam jämfört med tidigare varianter och den har dessutom en ökad förmåga att ge så kallade genombrottsinfektioner eller återinfektioner. Det är när personer som är vaccinerade och/eller tidigare har haft covid-19 blir smittade trots deras immunitet.

Huvudorsaken till att Omicron har ganska lätt för att smitta personer med tidigare immunitet är för att Omicron har många mutationer som gör att den ser väldigt annorlunda ut mot den ursprungliga varianten.

De här två egenskaperna tillsammans har gjort så att antalet bekräftade smittade har skjutit upp väldigt mycket på alla platser där varianten fått plats. Här är antalet fall i Europa för det senaste året. Den sista månaden där visar på effekterna från Omicron.

Trots den otroliga väldiga ökningen i antalet fall så har effekterna på sjukvården och antalet dödsfall än så länge varit blygsam. Frågan är dock hur mycket av den här effekten som beror på Omicron och hur mycket av den som beror på immunitet på grund av tidigare infektioner och vaccinering?

För att försöka besvara den frågan så kan man inte titta på enkla kurvor för rapporterade fall, sjukhusinläggningar och dödsfall. Det behövs mycket mer detaljerad information än så för att kunna säga något. Du kan inte bara jämföra ett fall mot ett annat utan behöver jämföra fall där förutsättningarna varit lika fast virusvarianten en annan.

Så vi behöver justera för saker så som ålder, tidigare riskfaktorer, antalet doser vaccin, när vaccineringen skedde, om personen haft covid-19 tidigare osv. En uppgift som inte är den lättaste idag då vi tex har många som har haft covid-19 utan att det är bekräftat via ett test. Så i gruppen ”ovaccinerade” i statistiken har vi personer med bra immunitet.

Omicron är 40-70% mildare jämfört med Delta

Trots alla svårigheterna med att försöka få en bild över hur sjuk en person blir av Omicron jämfört med andra varianter så finns det en hel del forskargrupper och hälsomyndigheter som har försökt.

Det finns idag 4 olika länder som har försökt titta på frågan och de har alla funnit att Omicron är mildare än Delta. Allting annat lika så blir alltså sjukdomen mildare om det är Omicron som smittar istället för Delta och risken för att hamna på sjukhus minskar. Hur stor minskningen är varierar mellan studierna men den verkar ligga någonstans kring 50-75% (3, 4, 5, 6).

Om vi då lägger in Omicron i grafen här ovanför så får vi följande ungefärliga position för den.

Det här är så klart positivt. Det finns hög sannolikhet att Omicron är mildare än även den första ursprungliga varianten av viruset som dominerade under 2020.

Dessutom är det så att den enda studien som hittills har tittat på risken att hamna på IVA eller avlida från Omicron visar på en ännu lägre risk (3).

Alla de här riskerna är relativt olika virusvarianter. Vad som sedan blir din absoluta risk att bli allvarligt sjuk hänger på många andra saker likt din ålder, tidigare sjukdomar/riskfaktorer och vad du har för immunitet sen tidigare.

Vaccinen har betydligt sämre effekt än tidigare men skyddar fortfarande bra mot allvarlig sjukdom

Att Omicron innebär en klart lägre risk att bli sjuk om hen blir smittad och får covid-19 är väldigt positiva nyheter. Att en mindre andel blir allvarligt sjuk kan dock ändå bli ett problem i fall väldigt många blir smittade samtidigt. Även då kan sjukhusen bli hårt belastade.

En av orsakerna till varför Omicron smittar så många är för att den har en förmåga att undgå tidigare immunitet.

När du blir smittad eller vaccinerar dig så är en stor del av det försvaret din kropp utvecklar mot att bli infekterad de så kallade antikropparna. Beroende på typen av vaccin eller virusvariant så kan de få lite olika utseende.

Alla vaccinen som används idag är utformade efter den ursprungliga varianten som började härja i kina kring nyår 2019-2020. När vaccinen testades mot den här varianten i studier som pågick under senare delarna av 2020 så fann man en väldigt stark skyddseffekt från vaccinen.

Efterhand har dock varianterna skiljt sig mer och mer från den ursprungliga varianten och med Omicron tog det ett väldigt stort hopp. Här är en illustration som visar antalet mutationer på en del av det så kallade spikproteinet på viruset. Du behöver inte förstå vad den visar utan poängen här är att Omicron har många fler förändringar, dvs ligger mer till höger på grafen (25).

En effekt av det här är att Omicron är bättre på att lura vara nuvarande antikroppar så att de ”inte ser” viruset till en början. Det här kallas för antigenic drift och för bara några dagar sedan publicerades en studie som illustrerade det här på följande vis vilket på något sätt gör det tydligt trots att det saknas värden på axlarna osv (26).

Där finns andra delar av den här ekvationen med så som tiden som gått sedan du blev vaccinerad eller du fick covid-19. En annan aspekt är att olika varianter på viruset förökar sig olika snabbt och ju snabbare viruset förökar sig i dina luftvägar desto större är risken att ditt immunförsvar inte hinner med att skydda dig från en infektion.

Med Omicron har vi fått en variant som avviker väldigt mycket från virusets ursprungliga utseende samtidigt som den verkar föröka sig väldigt fort. Många fick också sin andra dos vaccin för ganska många månader sedan och allt det här tillsammans har lett till att skyddet mot infektion nu är väldigt mycket lägre mot hur det var i slutet av 2020 och början av 2021.

Här kan du se Public Healths Englands senaste uppskattningar kring vaccinens effekt mot infektion (4). Notera att det här är uträkningar med en av de sämre metoderna som finns att tillgå för att uppskatta de här sakerna men bättre studier kräver mer tid att utföra och ingen har ännu hunnit utföra en sådan.

BNT162b2 är Pfizers vaccin och mRNA-1273 är Modernas vaccin här. Det som bilden visar är att skyddet mot infektion efter 2 doser av Pfizers vaccin är ungefär 60% de första enstaka veckorna efteråt. Sedan minskar det succesivt och efter 20 veckor är det nästan nere på noll.

Efter en tredje dos vaccin som antingen är Pfizer eller Moderna så höjs skyddet igen men även här finns en trend mot att det skyddet minskar efterhand som tiden går.

Fler studier har den senaste veckan visat på resultat väldigt snarlika de här (7, 8).

Även tidigare infektion ger en svagt skydd

I min artikel om man kan få covid-19 två gånger har jag förklarat att skyddet man får efter att tidigare ha haft covid-19 är starkare och mer långvarigt än skyddet efter 2 doser vaccin. Här är till exempel data från Danmark uppdelat i grupperna endast vaccinerad med 2 doser, endast tidigare covid-19 eller tidigare covid-19 och sedan vaccinerad.

Den första datan på hur det här skyddet fungerar mot Omicron är dock negativt det med och man har i flera länder sett nu att antalet så kallade reinfektioner har ökat markant när Omicron tagit över. Du kan läsa mer om det här i min artikel om man kan få covid-19 två gånger.

Skyddet mot allvarlig sjukdom är klart mycket starkare

Även om skyddet mot infektion har försämrats rejält efter att Omicron kom så verkar skyddet mot allvarlig sjukdom att förbli starkt. Det har försämrats även det men effekten är inte alls lika markant.

Här är uppskattningar från Public Health England som har bra dataanalyser och många bekräftade fall av Omicron (4). De har också gjort en analys för endast gruppen 65+ som visade på väldigt liknande resultat (7).

De här uppskattningarna inkluderar både den minskade risken att bli smittad och den efterföljande risken att sjukdomen ska bli allvarlig. Så allting annat lika så kommer till exempel en person som fått 2 doser vaccin för mer än 25 veckor sedan att hamna på sjukhus hälften så ofta som någon som saknar immunitet.

En annan studie från England har uppskattat att skyddet från tidigare infektion mot att bli sjuk och hamna på sjukhus är ungefär 69% (6).


Uppskattade du den här artikeln?

Allt som jag skriver på den här sidan och mina sociala medier är gratis för alla, men tar så klart av min tid. Så om du uppskattar det jag gör så kan du stödja mig lite så jag kan lägga mer tid på att skriva och dela intressanta saker genom att bli medlem på min Patreon.

Dela den här artikeln på…


Har du någon fråga eller kommentar på det du precis läst?

Jag uppskattar verkligen om det kommer frågor och kritik i kommentarsfältet som finns här under. Det är öppet för alla men första gången du kommenterar så läggs kommentaren för granskning innan jag släpper igenom dem. På så sätt slipper vi alla personer som inte vill diskutera utan bara spamma.

Är det frågor som jag märker blir återkommande under samma inlägg eller flera olika inlägg så lägger jag till dem i en FAQ i slutet på varje inlägg med.

24 kommentarer

 1. Tack! Detta var en mycket intressant läsning. Hur resonerar du kring vaccinpass och omicron? Är det inte dags att ta bort vaccinpassen om omicron ändå fortsätter smitta vaccinerade? Skulle vara uppskattat om du kunde göra något inlägg om detta, då det fortfarande är väldigt många som är för vaccinpassen och fortfarande menar att det är en bra smittskyddsåtgärd. Tack!

 2. Vad kan vi då förvänta oss framöver och vilka slutsatser dras om eventuella framtidsscenarier? Följer mutationerna något mönster, t ex att de sprids lättare men försvagas för att sedan till slut dö ut?

 3. Thomas Strand:Hur resonerar du kring vaccinpass och omicron?

  Jag är personligen inget fan av vaccinpassen. Tror de på sikt gör mer skada än nytta. Men vaccinpass är en politisk/ideologisk fråga mer än det är en vetenskaplig så jag hade inte tänkt skriva om det specifikt. Däremot så blir det säkert artiklar som berör de olika argumenten som brukar tas upp som sägs vara baserade på vetenskap/data.

 4. Hur ser du på valet att ta den tredje dosen om man t.ex. är 40 år och i övrigt bra skick? Kunde det vara en idé att avvakta mer resultat kring Omicron och eventuell utveckling av vaccinet?

  Tack för mycket bra information.

  Mvh

 5. Vet man något om hur stor andel av grupoen ovaccinerade resp vaccinerade som haft covidinfektion?

 6. Christer Mhömark:Vet man något om hur stor andel av grupoen ovaccinerade resp vaccinerade som haft covidinfektion?

  Tyvärr går det inte att veta något om det på ett bra sätt. Man kan så klart titta på hur många som har haft ett positivt PCR-test och sedan inte har vaccinerat sig. Men då får man ju endast med de som faktiskt testade sig från början. På våren 2020 kunde allmänheten inte testa sig och efter det så har det varit asymtomatiska fall och personer som helt enkelt väljer att inte testa sig ändå. Den sista gruppen är sannolikt även överrepresenterad bland de ovaccinerade med.

  I England gör ONS dock återkommande studier där de slumpmässigt testar hundratusentals personer i samhället för om de har covid-19. Då får man med asymtomatiska och personer med antikroppar osv. Så deras data blir mycket bättre. Men de har ännu inte kunnat göra någon uppskattning på vaccinens effekt.

 7. Karin:Vad kan vi då förvänta oss framöver och vilka slutsatser dras om eventuella framtidsscenarier? Följer mutationerna något mönster, t ex att de sprids lättare men försvagas för att sedan till slut dö ut?

  Hej Karin
  Att försöka gissa om hur framtiden ska utveckla sig har visat sig vara ganska hopplöst. När det gäller mutationerna så var det tidigare mönstret att de blev både mer smittsamma och mer dödliga. Där var vissa undantag likt Mu som var bättre på att undgå immunitet men samtidigt inte lika smittsam eller benägen att göra folk riktigt sjuka som Delta. Men den klarade inte av att konkurrera med Delta.

  Omicron är den första varianten som inte gör folk sjukare som ändå har lyckats konkurrera ut andra varianter.

  Min gissning är att det här mer kommer att dö ut för att människor bygger upp en bättre immunitet så att varje ny virusvariant inte lyckas göra så många människor sjuka så att det blir ett stort samhällsproblem. Vi är ju på sätt och vis nästan där redan nu med Omicron. Den smittar väldigt många men betydligt färre blir allvarligt sjuka nu än under 2020. Hade vi haft alla vaccinerade istället för ”bara” 85% så hade ju även belastningen på vården från covid-19 varit mindre än hälften så stor som den ändå är idag.

  Nu med Omicronvågen så byggs det ju ännu bättre immunitet hos många. Som i sin tur minskar risken att de vid nästa våg ska bli så sjuka så de behöver vård.

 8. Martin: Hur ser du på valet att ta den tredje dosen om man t.ex. är 40 år och i övrigt bra skick? Kunde det vara en idé att avvakta mer resultat kring Omicron och eventuell utveckling av vaccinet?

  Tjena Martin
  Jag fyller själv 40 år nu i år. Min plan är att ta dos 3 när jag blir erbjuden den.

  Undantaget skulle väl vara om jag åker på Omicron nu i dagarna då jag i så fall skulle vänta med dos 3 i kanske 3 månader från det att jag blir frisk. Själva infektionen från Omicron blir ju då som en booster och jag kan ”spara” dos 3 ett par månader för att ”stimulera” immunförsvaret en extra gång då.

  Fler sådana här ”stimuleringar” ger en större bredd på immunförsvaret så att den är lite bättre på att hantera även möjliga framtida mutationer. Även tiden emellan där är betydelsefull. Därför vaccinet fungerar bättre när det är 8-12v mellan dos 1 och dos 2 istället för 3-4v som det var först.

  Sen kanske det kommer en variant på vaccinet specifikt mot Omicron framåt slutet av våren. Det är ju också något som då kanske blir vettigare som dos 3. Men inget jag väntar på om jag inte åker på covid-19 där emellan då som jag förklarat.

  Novavax vaccin är godkänt inom EU nu med. Jag vet inte hur det blir med det vaccinet här i Sverige men börjar man nyttja det så skulle jag också tycka att det varit intressant som senare dos. Vaccinen är lite annorlunda så en mix verkar ge lite bättre bredd på immunförsvaret där med.

 9. Du skriver:
  ”…När det gäller mutationerna så var det tidigare mönstret att de blev både mer smittsamma och mer dödliga..”

  Du menar specifikt Covid-19 mutationer eller virusmutationer generellt?
  Hur som helst är detta nåt väldigt intressant och nytt för mig som alltid trott att ett virus (generellt) muterar för att komma förbi immunförsvar och samtidigt blir mildare för att ej dö ut.. ett hyperdödligt virus tar ju död på all sina värdar och därmed sig själv genom att dess livsmiljö försvinner? 😏🤭

 10. Tack så mycket för genomgången!
  Kan du förklara kort hur det kan ge mer bredd att ta precis samma vaccin en tredje gång?

 11. Johnny: Du menar specifikt Covid-19 mutationer eller virusmutationer generellt?
  Hur som helst är detta nåt väldigt intressant och nytt för mig som alltid trott att ett virus (generellt) muterar för att komma förbi immunförsvar och samtidigt blir mildare för att ej dö ut.. ett hyperdödligt virus tar ju död på all sina värdar och därmed sig själv genom att dess livsmiljö försvinner? 😏🤭

  Jag syftar på covid-19 mutationerna hittills.

  Gällande den andra delen så är det något som det har skrivits om mycket men där finns inga belägg för att det finns någon vanlig väg eller liknande. Här är en ganska bra tråd i den frågan https://twitter.com/BallouxFrancois/status/1285482493848817664

 12. Hej!
  Om omikron varit den variant som kom från början och alla svenskar blivit smittade, går det att uppskatta hur många som hade avlidit?

  Om jag gissar själv, första varianten hade kanske en dödlighet på 0,5% i ett land som Sverige med ganska många äldre men bra sjukvård, ca 50000 döda. Omikron skulle kanske leda till 35000 döda.

 13. Henrik: Om omikron varit den variant som kom från början och alla svenskar blivit smittade, går det att uppskatta hur många som hade avlidit?

  Om jag gissar själv, första varianten hade kanske en dödlighet på 0,5% i ett land som Sverige med ganska många äldre men bra sjukvård, ca 50000 döda. Omikron skulle kanske leda till 35000 döda.

  Hallå Henrik
  Det blir ju väldigt med spekulationer i en sådan fråga men sånt kan ju vara kul/intressant ibland. Jag hade gissat på många fler dödsfall faktiskt.

  Första orsaken är för att vi visste mycket mindre kring behandlingar våren 2020. Det är tex tydligt att risken att avlida var större för de som blev inlagda på sjukhus då jämfört med senare. Här är statistik från Socialstyrelsen.
  mortalitet på sjukhus
  Så IFR hade sannolikt varit något högre än 0,5%. Med Omicron och liten medvetenhet i samhället så hade sannolikt mycket mer fall skett i de äldre åldersgrupperna.

  Den andra orsaken till att jag tror att det skulle ha blivit högre hänger också ihop med bilden här ovanför. När belastningen är hårt på vården så försämras också chanserna för var och en av de som läggs in att överleva. Vården blir sämre helt enkelt. Du kan se det över vintern 2020-2021 i samma bild. Det finns även en studie publicerad på det här som visar på en trolig undanträngningseffekt där de äldsta fick mindre vård under topparna i smittan https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.12.22.21268237v1

  Nu dubblas fallen i Sverige just nu med Omicron. Men det är med åtgärder, folk som är medvetna om risken och väldigt många vaccinerade som ändå har lägre risk att bli smittade. På andra platser i världen har fallen dubblats på ~3 dagar med Omicron trots liknande förutsättningar där.

  Tänk dig då Omicrons spridningshastighet utan de här faktorerna. När vi kör melodifestivaler osv. Det hade sannolikt blivit enorm belastning väldigt fort på vården. Och då tror jag inte att en IFR på kanske 0,5-0,8% hade varit att vänta längre. Det skulle inte förvänta mig om den blev ordentligt mycket högre under några få veckor.

  Så jag hade nog gissa på en ~70 000 döda kanske.

 14. Hej,
  Vad tror du om en dos vaccin till 12-årig flicka (Pfizer)?
  Dottern fick sin första dos runt 20e November. Har inte fått till det att ta andra dosen än. Har hon ett bättre skydd än om hon varit ovaccad?
  Stort tack för det hästjobbet du lägger ner!!

  Ska ta tag i Patreon. Är du verkligen värd! (Saknar tyngre rubriker dock)

 15. JimmyO: Vad tror du om en dos vaccin till 12-årig flicka (Pfizer)? Dottern fick sin första dos runt 20e November. Har inte fått till det att ta andra dosen än. Har hon ett bättre skydd än om hon varit ovaccad?

  En dos har betydande effekt mot allvarlig sjukdom. Särskilt under de första ~3mån där det finns gott om data.

  Det finns faktiskt en del länder som började rekommendera endast en dos till gruppen 12-15 år för att man ansåg att det var säkrast tills man hade mer data. Tex Norge https://www.fhi.no/nyheter/2021/avventer-2.-dose-for-12–til-15-aringer/

 16. Tack Jakob!

  Så med största sannolikhet så har hon ett hyfsat skydd (även mot allvarlig sjukdom från Omiron?)
  Och vad gäller smitta som hon eventuellt skulle kunna sprida. Är det samma där att det verkar vara lika bra/ dåligt med hennes 1-dos som från 2-doser?
  Tänker att vi eventuellt väntar lite med nästa dos.

  Ha det!

 17. Hej Jakob!

  Har funderat på hur man kan tolka plotten du har med överst. Jag antar att ”effekt” definieras som 1 – [andelen vaccinerade som får allvarlig sjukdom] / [andelen ovaccinerade som får allvarlig sjukdom]. Jag kan då läsa ut att andelen med gammal andra dos som blir allvarligt sjuk är 48% (100 – ca 52) så stor som motsvarande andel ovaccinerade. Motsvarande siffra för folk med tredje dos blir 12% (100 – ca 88) – en fjärdedel så stor.

  Om resonemanget ovan stämmer så kan man väl till sist koka ned det hela till ”skippar du tredje dosen är risken 4 gånger så stor att du blir allvarligt sjuk”? Skulle kanske funka som ett bra bite-size faktum för att få folk att förstå på poängen med tredje dosen 🙂

  Många tack för all kunskap du bjudit på genom åren!
  Edvard

 18. Det här med att skyddet från vaccinet rätt snabbt sjunker.
  Skulle det kunna vara så att den som är ovaccinerad och tar dos 1 nu får ett bättre skydd efter några veckor än den som tog dos 2 för 6 månader sedan ? Eller är det så att det krävs flera doser för att få ett bra skydd?

 19. En fråga gällande Omnicron.
  Hur stor skillnad är det i hur mycket ovaccinerade vs vaccinerade som får omnicrom smittar andra?

 20. Mattias: Skulle det kunna vara så att den som är ovaccinerad och tar dos 1 nu får ett bättre skydd efter några veckor än den som tog dos 2 för 6 månader sedan ?

  Så är det troligen. Du kan också se det i diagrammet i den här artikeln som visar skyddet mot sjukhusinläggning efter olika doser och olika lång tid.
  Vaccinens skydd mot Omicron
  Ett halvår efter dos 2 är skyddet det samma som enstaka veckor efter dos 1 (dos 1 i diagrammet är ju mest 2-10v efter dosen).

  Det som fler doser gör är främst när det gäller allvarlig sjukdom är att du får ett större skydd från start. Fler doser ökar också ditt skydd mot infektion.

  Mattias: Hur stor skillnad är det i hur mycket ovaccinerade vs vaccinerade som får omnicrom smittar andra?

  Den frågan finns det svar på i den här artikeln.
  https://omcorona.se/vaccinpass-vad-vet-vi-kring-effekter-pa-smittspridning-och-vaccinationstackning/

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *