Vaccinpass – vad vet vi kring effekter på smittspridning och vaccinationstäckning?

Summering i punktform

 • Med nya varianter, framför allt Omicron, så har vaccinens effekt mot smittspridning minskat markant.
 • Vaccinerade har numera bara ett svagare skydd mot infektion och sedan bara en lite lägre risk att smitta någon annan om de blir smittade.
 • Vaccinerade belastar vården väldigt mycket mindre än de ovaccinerade utan immunitet.
 • Personer som tidigare har haft covid-19 har sannolikt ett minst lika bra skydd mot Omicron som en person vaccinerad med 2 doser.
 • Det är oklart hur mycket vaccinpass kan höja vaccinationsgraden i länder där vaccinationstäckningen redan är ganska bra.

Få saker har nog debatterats så mycket de senaste 2 månaderna som vaccinpassens vara eller inte vara. Om man tycker att vaccinpassen är en bra idé är en politisk/ideologisk fråga. Det är med andra ord en fråga som inte har något bestämt svar utan det är lite som att börja diskutera vilken som var den bästa poplåten under 2021. Folk kommer att tycka olika.

Det är dock så att många saker kring vaccinpassen är vetenskapliga frågor och många motiveringar till eller emot vaccinpassen försöker i alla fall framställas som att de är baserat på studier/vetenskap. Det innebär alltså att vetenskap kan hjälpa en att föra fram bra argument för eller emot när det här debatteras. Så det jag tänkte göra i den här artikeln är att ta upp vad forskningen visar kring de här frågorna just nu.

Innan jag börjar så vill jag bara säga att jag personligen är emot vaccinpassen. Jag tycker inte att de är en bra idé just nu. Jag har dock hoppat lite fram och tillbaka i frågan sedan början av 2021 beroende på hur jag bedömt helheten. Men jag vill bara föra fram det direkt så den som läser det här vet det. I slutet ska jag sedan i ett sista stycke försöka motivera mina åsikter med 😀.

Vaccinpass vs coronapass

Innan vi går in på vad forskningen visar kring de olika delarna som brukar argumenteras när man diskuterar vaccinpass så vill jag bara snabbt förklara skillnaden på vaccinpass och det som ofta kallas för coronapass.

Vaccinpass som vi har det i Sverige idag innebär att man endast är välkommen i fall man är fullt vaccinerad. Ingenting annat ses som okej.

Coronapass är istället att man vanligen godkänner en av tre möjligheter. Du är fullt vaccinerad. Du har haft covid-19 inom de senaste X månaderna. Du har testat negativt för covid-19 inom de senaste 48-72 timmarna. Det finns lite olika varianter här men typ så.

Risken att bli smittad som ovaccinerad vs vaccinerad

Den första frågan som är intressant när det gäller vaccinpass är hur stor risken är att en vaccinerad blir smittad vs en ovaccinerad. Det här brukar man mäta i vad som oftast kallas för ”vaccine effectiveness” och är egentligen en relativ jämförelse mellan två grupper av människor som förutsätts bete sig på precis samma sätt men har olika immunitet.

Det här mäter man allra bäst i så kallade RCT-studier. Där man slumpmässigt delar in försökspersoner i två olika grupper och sedan får de leva som vanligt utan att de vet vilken grupp de tillhör. Om en grupp då fått vaccinet och en annan ett placebo så kan vi se hur mycket oftare de i placebogruppen blir smittade. Det var så här man först visade att vaccinen var effektiva.

Den här metoden används inte idag då det helt enkelt inte är etiskt okej att neka folk ett vaccin när de kan få covid-19 och riskera allvarlig sjukdom. Så man får ta till andra metoder som alla har lite olika styrkor och svagheter. Jag har skrivit om vilka sådan som är bättre och sämre i den här artiken.

Som jag förklarat både i artikeln kring hur vaccinen togs fram och i min artikel kring hur bra vaccinen fungerar mot Omicron så var vaccinen väldigt effektiva mot att skydda mot infektion från början när den ursprungliga varianten av viruset dominerade.

Tyvärr är situationen helt annan just nu. Här kan du se vaccineffekten från 2 doser av mRNA vaccinet Pfizer (BNT162b2) och efter en booster med antingen Pfizer eller Moderna (mRNA-1273) (1). Det är de röda prickarna som visar effekten mot Omicron. De svarta är mot varianten som dominerade tidigare, Delta.

Som du kan se är skyddet nere på bara 30% redan efter en 10 veckor med två doser. Efter en booster blir effekten större och lite mer långvarig med ett skydd kring 50% efter 10 veckor.

Det här dock för en blandad grupp människor. Här kan du se samma resultat för endast gruppen 65+ (2). Skyddet efter dos 3 är nere på 30% redan efter 1,5 månad när Pfizer var boostern och trenden ser snarlik ut för Moderna.

Det här är resultat som har upprepats från bland annat Danmark, Kanada och USA (3, 4, 5). Om något visar de här andra tre studierna på något lägre skydd från vaccinen.

Skyddseffekten är relativ, inte absolut

En aspekt som är viktig att förstå här är att den här skyddseffekten är relativt ovaccinerade personer. Alla som är vaccinerade kan bli smittade bara de utsätts för tillräckligt med virus. Jag har förklarat det här mycket mer ingående i en tidigare tråd på twitter.

Notera att jag i den här tråden tar upp mycket högre tal för skydd mot infektion. Det var så det såg ut tidigare innan de senaste varianterna.

Varför är det här då viktigt att förstå? Jo för att idag så är det Omicron som dominerar och Omicron är väldigt mycket mer smittsam än den ursprungliga varianten som som fanns här under 2020 och den är även mer smittsam än de varianter som har kommit tidigare.

Det största problemet när det gäller att hålla smittan nere är så kallade superspridarevent. När en person med covid-19 smittar många människor samtidigt.

Det här sker så klart oftare ju mer vi samlar människor i större grupper. När vi nu har en virusvariant där vaccinen ger en liten relativ riskminskning för infektion men den absoluta risken att bli smittad har ökat för alla, eftersom Omicron är mer smittsam, så uppstår de här situationerna väldigt lätt. Situationer där en person smittar många, oavsett vaccinationsstatus.

Man kan väl summera det här med att om vi samlar 100 personer där en är smittad så lär några färre bli smittade om alla är vaccinerade. Men det kommer att vara väldigt många som blir smittade oavsett om de är vaccinerade eller inte.

Hur stor är risken att en vaccinerad smittar någon annan om hen ändå får covid-19

En annan intressant fråga här är hur smittsam en person blir i fall hen får covid-19 och är antingen vaccinerad eller ovaccinerad. Det här är någonting som är ganska svårt att mäta.

Många lyfter här fram studier där man har tittat på mängden virus som man får ut när man testar med PCR. Då får man något som kallas för Ct värde vilket väldigt grovt reflekterar mängden virus som kom ut på pinnen man skrapade med. Är allting annat lika så är Ct värdet en ok proxy för hur smittsam en person är relativt någon annan (6).

Det här värdet är dock också så klart beroende av hur bra man skrapar med den där pinnen. Ett dåligt utfört test kan ge väldigt lite virus (eller inget) även om personen egentligen bär på mycket.

Ett annat problem med det här värdet är att PCR test faktiskt inte mäter mängden levande virus utan bara mängden ”delar från virus”. Har du ett immunförsvar som är tränat mot viruset så kommer det att börja ”döda virus” direkt när det kommer dit. Det innebär inte att man nödvändigtvis undviker sjukdom, som gick igenom ovan, men det kan innebära att när du testar med den där pinnen så får du upp virus som är delvis redan oskadliggjort av din kropp. Så det är inte allt virus på pinnen som är potent att smitta någon annan.

Så situationen är inte ”allting annat lika” när vi jämför vaccinerade mot ovaccinerade.

Ett bättre sätt att studera det här med smittsamhet är istället att försöka mäta hur många personer som en smittad person i genomsnitt smittar. Det här gör man via bra smittspårning. Bra smittspårning är dock inte lätt när det gäller Omicron efter som den smittar många fort. En ok kompromiss är då att titta på risken att smitta någon inom samma hushåll.

Tänk dig att du har 100 ovaccinerade som smittats och 100 vaccinerade som smittats och så får de alla isolera sig hemma i sina hus tillsammans med eventuell familj, sambo eller kanske bara någon man delar boende med. Så ser man hur stor andel av dessa personer som blir smittade.

Idag finns det en sådan studie utförd under tiden som Omicron dominerade och den är från Danmark (7). I den studien fann man att risken att en ovaccinerad person skulle smitta någon annan i hushållet var ~40% högre relativt en person som fått 2 doser vaccin. För en person som fått tre doser vaccin var sedan risken ungefär 30% lägre jämfört med någon som fått 2 doser.

De har bakat ihop smittsamheten får Delta och Omicron i samma grupp här eftersom de inte såg någon skillnad mellan de två när de analyserades för sig själv.

Så vaccinen minskar risken att du ska smitta någon annan om du ändå blir smittad och den effekten ökar om du har fått tre doser.

En troligen viktig sak som inte är med i den här datan är dock att den effekten troligen också är tidsberoende. Det finns ingen data på det här för Omicron men för Delta och tidigare varianter har man visat att den här effekten, precis som skyddet mot infektion, minskar en del över tid (8).

Så om vi summerar den här delen så ser vi att vaccinen har en effekt även här. En ovaccinerad person som blir smittad kommer med större sannolikhet att smitta fler än en vaccinerad. Men effekten är återigen betydligt mindre än den var med tidigare virusvarianter och den är med hög sannolikhet också avtagande över tid.

Skyddet efter att man haft covid-19 är starkare än efter 2 doser vaccin

En annan del som ofta kommer upp när man diskuterar vaccinpass är skyddet som en person som har haft covid-19 får mot att smittas ännu en gång.

Det här har jag skrivit ingående om i artikeln ”Kan man få covid-19 två gånger?” och det korta svaret här är att det här skyddet är betydligt bättre mot infektion än det skydd som 2 doser vaccin ger. Se tex den här statistiken från Danmark. Notera dock att den gäller innan Omicron tog över. Nu är skyddet markant sämre även för de här personerna (13, 14).

Det finns numera även en svensk studie som bekräftar det här resultatet och i den studien tittade man även på risken att hamna på sjukhus (11). Skyddet som tidigare infektion gav var då 87% vilket är högre än det som 2 doser vaccin gav via samma typ av studie här i Sverige. Där var skyddet runt 80% efter 6 månader hos personer under 80 år (12).

Det är dock inte högre än skyddet som 3 doser vaccin för närvarande verkar ge vilket även det är upp emot 90%.

Hybridimmunitet är ännu bättre

Den bästa immunitet vi känner till idag är den som finns hos personer som både har haft covid-19 och vaccinerat sig. Den relativa riskförbättringen här är hela 90% jämfört med någon som endast har haft covid-19 (11).

Kom nu ihåg att vi snackar om relativ riskförändring här. I praktiken så är det här en minskning från en liten risk till en ännu mindre risk.

Vad jag vet finns det ännu ingen data på hur bra sådan här hybridimmunitet skyddar mot infektion med Omicron men mest sannolikt skulle jag säga att det är att effekten kommer att vara något högre än den som personer får efter 2 doser med vaccinet och att effekten sedan blir lite mer långvarig. Tittar vi på hur väl antikropparna kan neutralisera viruset så verkar det i alla fall så (15).

Det som är intressant i bilden här ovanför är delen som är markerad med pilarna. De två lägre röda staplarna där visar antikropparnas effekt mot viruset i ett provrör hos personer som både haft covid-19 och vaccinerat sig.

När stapeln är riktigt kort likt i de andra diagrammen så innebär det att antikropparna har väldigt låg eller ingen effekt. Då kan de inte hjälpa till särskilt mycket mot att skydda dig från att få covid-19 om du utsätts för viruset. De övre diagrammen där visar olika vaccins effekt och de undre diagrammen visar personer som tidigare har haft covid-19 med olika varianter av viruset men inte vaccinerat sig.

Ska vi summera den här delen så är det tydligt att det inte går att motivera användandet av ett vaccinpass om målet bara är att minska smittspridningen och säga att det är faktabaserat. För det är tydligt i datan idag att de som tidigare har haft covid-19 har ett om något bättre skydd. Även om det såklart beror på saker så som tid sedan ”stimuleringen” (vaccin eller infektion), antalet doser vaccin och en del annat. Så då får man införa någon typ av coronapass istället där man i alla fall inkluderar tidigare covid-19.

Sen kan man så klart vända på det och säga att vaccinpassen ska visa att man i alla fall har gjort så gott man kan som individ för att minska smittspridningen. Då är det ju så att vaccinering ökar på skyddet hos de som tidigare har haft covid-19.

Vaccinerade är i betydligt lägre risk att bli allvarligt sjuka och belasta vården

Ett annat argument man kan göra för vaccinpassen är att det faktiskt inte spelar så lika stor roll om en vaccinerad person blir smittad som om en ovaccinerad person blir smittad.

Om 10 000 personer blir smittade på en konsert med vaccinpass så kommer belastningen de lägger på vården att vara väldigt mycket lägre än om 10 000 ovaccinerade blir smittade.

Den här effekten är det ingen som helst tvekan kring. Den är tydlig och klar och gäller även för Omicron. Här kan du till exempel se hur det ser ut i Sverige just nu med helt ojusterad data (9).

Med ojusterad menar jag här att de ovaccinerade tenderar att vara yngre och friskare från början. Så innan vaccinen började ges var deras risk lägre här. Och nu är den istället mellan 5-25 ggr högre.

Att riskökningen inte är större i åldersgruppen 12-39 år beror troligen på något som kallas för Simpsons Paradox.

Dessutom är det så att när väl patienter läggs in på sjukhus så klarar sig vaccinerade bättre än förväntat sett till deras status och riskfaktorer när de väl blir inlagda (10).

De ovaccinerade har under hösten stått för halva covid-19 belastningen på vården trots att de endast är 15-20% av befolkningen

En närliggande del kring det här är att de ovaccinerade redan innan vaccinpassen kom till stod för en oproportionerlig stor andel av all covid-19 belastning på sjukvården.

Trots att de sedan sommaren har utgjort ungefär 15-20% av alla vuxna i befolkningen så har de stått för mer än hälften av alla sjukhusinläggningar och typ en tredjedel av alla inläggningar på IVA (18).

Som en intressant parentes kan nämnas att vi här återigen ser ett exempel på Simpsons paradox som jag tog upp tidigare. Tittar vi tex på bara de under 60 år så ser staplarna ut så här.

För argumentet IVA-belastning så spelar det här dock inte någon större roll i sig. Men hade alla ovaccinerade vaccinerat sig innan sommaren så hade vi haft mindre än hälften så många som legat på IVA under hösten och vintern.

Får vaccinpassen fler att vaccinera sig?

En annan motivering jag har sett till vaccinpass är för att de får fler människor att vaccinera sig. Det är tydligt att det finns en grupp människor där ute som inte har vaccinerat sig mer av bekvämlighet eller något liknande.

Region Uppsala valde till exempel att skicka ut tider för vaccination till alla ungdomar mellan 16-17 år istället för att de själva skulle boka tid och de fick snabbt en betydligt högre vaccinationstäckning än andra regioner i den åldern. Den har också fortsatt att vara högre än i de flesta andra regioner i Sverige (16).

Det är fullt möjligt att vaccinpassen faktiskt hjälper här. I just Svenska sammanhang så har jag inte sett någon bra data på det men det skulle nog kunna gå att analysera från vaccinationsdatan som FHM ger ut. Om någon sitter på varje veckas rapport så kan man se om där blev någon mätbar ökning i vaccinationstackten efter vaccinpassen kom till tex. Men det är svårt.

Jag hittade en studie som har försökt att studera om olika former av vaccinpass ökar upptaget i olika länder och deras slutsats var att det ökade på takten i länder med låg vaccinationstäckning medan effekten inte gick att se i länder med lite högre (17). Lite högre i det här fallet var Tyskland som har en vaccinationstäckning väldigt likt vår.

Ökningen i vaccinationer var dock större hos unga efter man införde vaccinpass och Sveriges vaccinationstäckning bland unga är något lägre än den i Tyskland medan vi har lite högre täckning än dem bland äldre.

En del blir mer bestämda i att inte vaccinera sig

En nackdel med vaccinpassen är att det också får delar befolkningen att ännu mer sträva emot. De blir mer bestämda i att de minsann inte ska vaccinera sig. Det finns en bra tråd på Twitter om det här som utgår ifrån data från Danmark så jag tänker att jag lägger in den istället för att skriva mer själv.

Varför den här frågan blir politik och egna värderingar till sist

Jag tror att jag har tagit upp vad man vet rent datamässigt kring de olika argumenten som brukar lyftas upp när det gäller vaccinpassen idag.

Om jag nu ska våga mig på att försöka förklara varför jag idag inte är för vaccinpassen så är det helt enkelt för att jag tror att de negativa delarna väger över de positiva.

När det gäller smittspridningen så anser jag att skyddet är för dåligt för att man ska kunna motivera något där. Som situationen är just nu när det gäller belastningen på vården så tycker jag att alla bör vara med att försöka bidra till att den förbättras. Vill vi uppnå det så tycker jag att datan är tydlig med att alla större folksamlingar bör begränsas, både bland vaccinerade och ovaccinerade.

Notera dock att den här situationen har förändrats markant på bara en dryg månad. I november så var det Delta som dominerade och då hade vaccinen större effekt både på risken för någon att bli smittad och risken att smittan skulle föras vidare. Även då så kunde du dock höra antivaxxare mfl skrika om att vaccinen inte har någon effekt på smittspridningen. Ett påstående som fortfarande är fel idag men det var än mer fel då. Vaccinen är (tyvärr) inte perfekta eller 100% men de har en effekt.

När det gäller ökad vaccinationstäckning så är jag säker på att det har fått några yngre att ta tag i det och vaccinera sig. Samtidigt tror jag inte att de har gillat känslan av att känna sig ”tvingade” till det för att de ska kunna gå med vänner på konsert eller liknande. Vad gör sådant med förtroendet för myndigheter på sikt?

Jag tror att en av orsakerna till att norden klarat sig mycket bättre än övriga Europa är just förtroende för myndigheter. Det är också solklart att där är en korrelation mellan förtroende för myndigheter och hur vaccinationstäckningen blev från start när allting var frivilligt överallt.

En annan orsak till att jag inte är för vaccinpassen är för att jag upplever att de mer separerar på samhället. Vi får också personer som mest verkar vara emot vaccinpass av ideologiska själ som helt plötsligt börjar sprida pseudovetenskap och överdrifter för att försöka argumentera emot vaccinpassen.

Så det är min åsikt just nu. Hade vi istället varit kvar i den situation som var i våras där vaccinen gav typ 80% skydd mot infektion och nästan lika stort skydd mot att man sedan smittar någon annan (18, 19) så hade jag kanske haft en annan åsikt. För då hade stora folksamlingar med fullvaccinerade faktiskt inte varit något större problem. Sen hade jag alltid tyckt att man ska inkludera de med tidigare covid-19 i de där passen oavsett.

Men det är vad jag tycker så klart. Du behöver inte tycka likadant.


Uppskattade du den här artikeln?

Allt som jag skriver på den här sidan och mina sociala medier är gratis för alla, men tar så klart av min tid. Så om du uppskattar det jag gör så kan du stödja mig lite så jag kan lägga mer tid på att skriva och dela intressanta saker genom att bli medlem på min Patreon.

Dela den här artikeln på…


Har du någon fråga eller kommentar på det du precis läst?

Jag uppskattar verkligen om det kommer frågor och kritik i kommentarsfältet som finns här under. Det är öppet för alla men första gången du kommenterar så läggs kommentaren för granskning innan jag släpper igenom dem. På så sätt slipper vi alla personer som inte vill diskutera utan bara spamma.

Är det frågor som jag märker blir återkommande under samma inlägg eller flera olika inlägg så lägger jag till dem i en FAQ i slutet på varje inlägg med.

22 kommentarer

 1. Mycket viktigt att du tar upp detta. Du har helt rätt om att det finns ett stort och väldigt starkt ideologiskt och nästintill emotionellt motstånd gällande passen. Det är bara att se på dom massiva protesterna som sker runtom i Europa och Australien. Personligen har jag aldrig brytt mig om politik, men blev djupt berörd och ilsken när jag såg hur passen infördes runtom i Europa. Tvång och utpressning går aldrig att rättfärdiga från staten i denna typ av fall, när det gäller rätten till kroppslig integritet. Staten har ingen rätt att tvinga människor till att stoppa in något i sin kropp, vare sig med direkt våld eller indirekt. Hoppas verkligen det inte införs i Sverige på restauranger, gym osv. Det kommer bara skapa större ilska och misstro till våra myndigheter, som du säger. Tack!

 2. Hej! Finns det några studier där gravida är synade som en egen grupp? I statistiken kring risken att bli allvarligt sjuk t.ex (både som ovaccinerad och vaccinerad) kan man lyfta ut siffrorna för bara gravida på samma sätt som man ibland tittar på vissa åldersgrupper? Just nu görs ingen åtskillnad mellan gravida personer med eller utan immunitet, alla räknas som riskgrupp och riskerar arbetsförbud efter v. 20. Vore intressant att se siffrorna bakom detta beslut!

 3. Tack för bra genomlysning utifrån ett generellt synsätt! Är också emot vaccinpass av flera anledningar.
  Jag skulle vilja se samma genomlysning där parametern riskgrupp också inkluderades. De som belastar vården – hur stor andel av dem är i riskgrupp?

 4. När tre eller färre ligger inne på IVA med C0VID-19 så räknas de som ovaccinerade. Personer som tagit en(1) injektion räknas som ovaccinerad. Personer som tagit andra injektionen räknas som ovaccinerade två veckor efter injektionen. Personer som tagit tredje dosen räknas som ovaccinerade två veckor injektionen. Hur påverkar detta precisionen i datan för ovaccinerade kontra vaccinerade på IVA?

 5. Henrik: Hej! Finns det några studier där gravida är synade som en egen grupp? I statistiken kring risken att bli allvarligt sjuk t.ex (både som ovaccinerad och vaccinerad) kan man lyfta ut siffrorna för bara gravida på samma sätt som man ibland tittar på vissa åldersgrupper? Just nu görs ingen åtskillnad mellan gravida personer med eller utan immunitet, alla räknas som riskgrupp och riskerar arbetsförbud efter v. 20. Vore intressant att se siffrorna bakom detta beslut!

  Den enda faktiska studien på gravida och sjukvård från Sverige tittade endast på vården 2020. Dvs innan vaccinen kom.

  Men du kan titta på de absoluta antalen i SIR själv. Först går du in i toppmenyn längst upp och väljer corona efter vaccinationsstatus. Sen får du sortera efter riskfaktorer, ålder, datum osv i vänster menyn som du själv behagar. https://portal.icuregswe.org/siri/en/report/corona.vaccincovid

  Här är fördelningen i vaccinationsstatus sedan första augusti. Då de flesta gravida troligen haft tid att få i alla fall en dos.
  Gravida på IVA i Sverige efter vaccinationsstatus

 6. En annan anledning till att vaccinpass inte fungerar är väl också att man snarare går emot vetenskapen. 10 st tränade ovaccinerade 20 åringar får inte gå på bio. 10 st överviktiga rökande 80 åringar får gå på bio. 80 åringarna har då minst 3 av de farligaste riskgrupperna. Ålder, vikt och rökning som inte är en riskgrupp men leder till större risk för allvarlig sjukdom. Tänker jag fel eller är det inte uppenbart att gruppen med 80 åringar har betydligt större risk att belasta sjukvården vid smitta?

 7. Henrik: Tack för bra genomlysning utifrån ett generellt synsätt! Är också emot vaccinpass av flera anledningar.
  Jag skulle vilja se samma genomlysning där parametern riskgrupp också inkluderades. De som belastar vården – hur stor andel av dem är i riskgrupp?

  Som jag skrev i artikeln ovan så är de ovaccinerade generellt sett friskare. Sen exakt hur fördelningen är beror på ålder och liknande. Men just nu ser det ut så här när det gäller inläggningarna på IVA för gruppen under 60 år. Som du kan se är hälften av de ovaccinerade som legat på IVA helt utan någon tidigare känd riskfaktor. Det här är data som inte är justerat för hur stora grupperna faktiskt är. Det är ju väldigt många fler som är vaccinerade än ovaccinerade.
  Fördelningen mellan riskgrupper på IVA
  Bilden är tagen härifrån. https://www.svt.se/datajournalistik/vaccinerade-och-ovaccinerade-pa-iva/

  Du kan också gå in på SIR själv och kolla igenom statistiken för IVA. Finns olika kategoriseringar som du väljer på toppen av sidan och sedan kan du filtrera med menyn till vänster https://portal.icuregswe.org/siri/report/corona.veckovis

  Jag har också haft personlig kontakt med forskarna bakom den här studien. Enligt den information jag fick då så är det ~80% av de under 40 år som legat på sjukhus (inte bara IVA) som inte hade någon känd riskfaktor.

 8. Robert Westerberg: När tre eller färre ligger inne på IVA med C0VID-19 så räknas de som ovaccinerade.

  Det där stämmer inte. Det är personer som har totalt missförstått en formulering i Folkhälsomyndighetens veckorapport. Folk registreras efter deras faktiska vaccinationsstatus, inget annat.

  Bra du påminde mig om det här. Jag bör nog skriva en kort text om det då det verkar vara en väldigt vanlig missuppfattning. Tills vidare kan du i alla fall kolla in det här, https://twitter.com/JacobGudiol/status/1478427192686166018

  Robert Westerberg: Personer som tagit en(1) injektion räknas som ovaccinerad

  Definitionerna skiljer sig mellan olika källor. Man får kolla upp hur det fungerar. Det vanligaste är dock att man inte räknas som delvis vaccinerad förrän det har gått 14 dagar. Det tar nämligen tid innan vaccinen ger någon effekt.
  Tid från vaccination till effekt från vaccinen

  Robert Westerberg: Personer som tagit andra injektionen räknas som ovaccinerade två veckor efter injektionen. Personer som tagit tredje dosen räknas som ovaccinerade två veckor injektionen.

  Båda de här påståendena är falska. Så är det inte någon statistik någonstans.

  Robert Westerberg: Hur påverkar detta precisionen i datan för ovaccinerade kontra vaccinerade på IVA?

  Inget av det du har tagit upp påverkar den statistiken. Talen jag har tagit upp är efter vad varje enskild person har för vaccinationsstatus.

 9. Försökt leta lite efter detta på sidan och twitter, men inte hittat något konkret.

  Försöker argumentera mot en person att vaccinerade skulle smittar fler. Argumentet är att en vaccinerad person har mindre symptom och därför rör sig mer bland personer innan de märker något och sprider det mer. Medans en ovaccinerad person får mer symtom och rör sig mindre bland folk. Personen anser då att vaccinerade skulle sprida viruset mer.

  Som jag förstår det så smittar en ovaccinerad mer, men hur blir det om man jämför det mot att de eventuellt skulle röra sig mindre bland folk?

 10. Tack för en bra genomgång. Jag tycker tyvärr att debatten ofta är väldigt onyanserad alternativt består av konspirationsteorier och ser med glädje på när någon försöker beskriva detaljerna.

  När det gäller vaccinpassen så menar regeringen att det är en smittskyddsåtgärd. Det framgår av socialdepartementets promemoria och min tolkning av den är att regeringen överskattat vaccinens skydd mot smittspridning. Hade vaccinen varit bra på att stoppa smittspridning så kan jag förstå deras perspektiv. Vad jag förstår mindre är den tröga processen inom politiken. Den är inte speciellt anpassad för en pandemi där det hela tiden kommer ny kunskap. Här har man en promemoria som det arbetats på i månader och när den väl släpps stämmer den inte med verkligheten. Vidare gör man inga större avsteg från de steg som man vill införa vaccinpassen med. Det är som att man bestämt sig men tar inte in smittsamheten hos omikron.

  Ett globalt perspektiv som tagits upp under runt ett halvårs tid är motsättningarna mellan breda vaccinationsprogram i rikare länder och bristen på vaccin i låginkomstländer. WHO har även menat att detta fokus på boosters kan förlänga pandemin. Det vore intressant med en sammanfattning av kunskapsläget där.

  Här är en artikel från augusti som tar upp en del av detta:https://www.svd.se/strategivalet-mot-covid-tredje-dos-eller-donera
  Och Andrew Pollard vid Oxfords vaccingrupp tog upp att bred vaccinering i världen varken är hållbart eller överkomligt.https://edition.cnn.com/2022/01/04/health/andrew-pollard-booster-vaccines-feasibility-intl/index.html

 11. När du skriver att under 80% av dem som låg på iva som var under 40 år inte hade någon riskfaktor undrar jag vilken BMI gräns som ansågs som riskfaktor. CDCs siffror visar att 51% led av fetma ,28 % överviktiga av alla som behövde sjukhusvård med covid i usa. Kanske inte så förvånade när de har en tung befolkning. Siffror från Storbritannien visade på liknade resultat. Även i Sverige finns siffror på att redan på BMI över 25 ökar risken för att sedan öka ju högre BMIt är. I Sverige räknas BMI över 40 som riskgrupp, som jag fattade det ville många läkare att det borde vara redan vid BMI på 30 men då skulle tydligen 1 miljon svenskar räknas i den riskgruppen vilket skulle få en del konsekvenser. Mycket text för en kort fråga men vet du om det var BMI på över 40 som även gällde som riskgrupp för de personer under 40 år du skrev om. Min tanke är att om så är fallet så kanske det finns väldigt många på BMI mellan 30-40 på sjukhus som det inte pratas om men som man vet innebär förhöjd risk.

 12. Tomas: Försökt leta lite efter detta på sidan och twitter, men inte hittat något konkret.

  Försöker argumentera mot en person att vaccinerade skulle smittar fler. Argumentet är att en vaccinerad person har mindre symptom och därför rör sig mer bland personer innan de märker något och sprider det mer. Medans en ovaccinerad person får mer symtom och rör sig mindre bland folk. Personen anser då att vaccinerade skulle sprida viruset mer.

  Som jag förstår det så smittar en ovaccinerad mer, men hur blir det om man jämför det mot att de eventuellt skulle röra sig mindre bland folk?

  Att studera något sådant skulle vara väldigt svårt. Du skulle behöva väldigt omfattande smittspårning där du lyckas hitta precis alla personer som en person varit i kontakt med.

  Det har gjorts i länder där smittan för stunden varit väldigt låg men då får du ju inte med effekter likt vaccinpass osv.

  Så det blir mest gissningar och antagande. Med regler där man tillåter vaccinerade att träffas i mycket större folksamlingar samtidigt som vaccinen inte har bättre effekt än 2 doser har mot Omicron när det gått en 3 månader eller mer så är det nog inte omöjligt att de vaccinerade bidrar mer till smittspridningen.

  Danmark släppte nyligen data som antydde detta faktiskt, https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.12.20.21267966v3

 13. Gabriel: CDCs siffror visar att 51% led av fetma ,28 % överviktiga av alla som behövde sjukhusvård med covid i usa. Kanske inte så förvånade när de har en tung befolkning.

  ~45% av befolkningen i USA har fetma. Lägg till att folk går upp i vikt över tid och väger betydligt mindre när de är 20 än när de är 50 år så förklarar det där det allra mesta.

  Övervikt och fetma är en riskfaktor men den är förhållandevis liten. Det är en relativ riskökning på typ 30-50% för 5 enheters ökning i BMI. Så är du 20 år med BMI på 35 är din risk ungefär som en normalviktig 30 åring.

  Gällande den svenska statistiken så finns det normalt sett inte exakt BMI data på patienter som läggs in på sjukhus vad jag vet. Men det var säkert så att övervikt och fetma var överrepresenterat och att en del tillhörde de där 80%en.

 14. Om man är för eller emot vaccinationsbevis eller inte behöver inte vara kopplat till den teoretiska frågan om vaccinationsbevisens effekt. Enligt regeringsformen är envar försäkrad rätt mot tvingande kroppsliga ingrepp, dithän vaccinationer räknas. Vaccinationsbevis strider visserligen inte mot den här rättigheten men en rättighet får inte bli illusorisk, med följd att de som nyttjar rättigheten får svårare att delta i samhället.

  Den 24 januari tar jag min tredje dos.

 15. En sak som jag har undrat över och försökt att googla men inte hittat någonstans är biverkningar efter vaccinet. Varför får vissa biverkningar med feber, frossa, trötthet osv medan andra inte reagerar alls? Har de som får biverkningar sämre immunförsvar än de som inte får några biverkningar alls. En allmän tro, i alla fall bland de som jag pratat med, verkar vara att det är ”bra” att få biverkningar i form av frossa, feber, trötthet för då bevisas det att vaccinet verkar. Så det jag undrar är om biverkningarna efter vaccinet säger något om personens immunförsvar eller säger något om hur effektivt vaccinet verkar på den personen.

 16. Eva: En sak som jag har undrat över och försökt att googla men inte hittat någonstans är biverkningar efter vaccinet. Varför får vissa biverkningar med feber, frossa, trötthet osv medan andra inte reagerar alls?

  Som jag har förstått det vet man inte riktigt vad det beror på. Men personer med starkare immunförsvar tenderar att oftare uppleva biverkningar. Så yngre människor får det oftare än yngre tex. Men det säger inte så mycket på individnivå. Vissa får väldigt bra värden på antikroppar och t-celler utan att de har upplevt några direkta biverkningar.

  Eva: Så det jag undrar är om biverkningarna efter vaccinet säger något om personens immunförsvar eller säger något om hur effektivt vaccinet verkar på den personen.

  På gruppnivå är det så att personer med starkare reaktioner efter vaccineringen har bättre effekt. I alla fall upp till en viss punkt. Där finns vaccin där man tror att effekten har blivit sämre för att det blev för kraftigt med. Vi spelade in ett avsnitt av Tyngre Träningssnack med en vaccinforskare tidigt förra våren där vi faktiskt diskuterade de här sakerna en hel del. Jag tror du skulle uppskatta det nu även om en del kring covid-19 vaccinen idag är ganska utdaterat https://tyngre.se/podd/tyngre-traningssnack/hur-vaccin-fungerar/

 17. Från merriam-webster.com:
  ”Definition of anti-vaxxer
  : a person who opposes the use of vaccines or regulations mandating vaccination”

  *Gudiol, enligt merriam-webster du är ”anti-vaxxer”!*
  Själv tycker jag inte det. Men samtidigt, någon som inte tar vaccinet bor inte vara det heller. Du referar om folk som inte tar vaccinen som ”anti-vaxxers”. Tänk om vi pratar så om allt annat som vi inte gör själva: helt plotsigt har vi massor av folk som borde kallas som ”anti-bloodgivning”, ”anti-tränning”, ”anti-reading” etc., etc.

  Kanske något att tänka på i framtiden när du använder ordet ”anti-vaxx”

 18. Jätteintressant artikel! Tack för den och det jobb du lägger ner. Jag funderar lite kring långtidscovid. Finns det någon forskning på hur det utvecklats med vaccin/smittad och Omicron? Personligen är jag vaccinerad med 2 doser och har precis haft Corona med milda symptom men oroar mig ändå för att bli smittad igen och få långtidssymptom. Finns det fog för den oron?

 19. Silviu: Från merriam-webster.com:
  ”Definition of anti-vaxxer
  : a person who opposes the use of vaccines or regulations mandating vaccination”

  *Gudiol, enligt merriam-webster du är ”anti-vaxxer”!

  Jag vet, det är deras definition som är korkad så klart.

  Silviu: Du referar om folk som inte tar vaccinen som ”anti-vaxxers”. Tänk om vi pratar så om allt annat som vi inte gör själva: helt plotsigt har vi massor av folk som borde kallas som ”anti-bloodgivning”, ”anti-tränning”, ”anti-reading” etc., etc.

  Kanske något att tänka på i framtiden när du använder ordet ”anti-vaxx”

  Inte någonstans i texten gör jag det som du påstår här. Du behöver nog läsa om den, fundera lite på vad du faktiskt läser och sedan skriva en kommentar nästa gång 👍

 20. Emelie: Finns det någon forskning på hur det utvecklats med vaccin/smittad och Omicron? Personligen är jag vaccinerad med 2 doser och har precis haft Corona med milda symptom men oroar mig ändå för att bli smittad igen och få långtidssymptom. Finns det fog för den oron?

  Hej Emelie.
  Det finns lite forskning på det där. Mot tidigare varianter så har vaccinen verkat minska risken för mer långvariga symptom en del. Jag skrev kort om det i artikeln kring hjärtmuskelinflammation, https://omcorona.se/hjartmuskelinflammation-efter-vaccinering-mot-covid-19/

  Mot Omicron finns det ingen data. De som blev smittade först av den blev smittade för knappt 6v sedan så det gå helt enkelt inte att säga särskilt mycket om mer långvariga symptom där än.

 21. Fredrik: CDC har släppt en rapport där man går igenom skydd som vaccinerad, vaccinerad + genomgången infektion, ovaccinerad.
  John går igenom den här 🙂

  Den släpptes efter det videoklippet där kongressmannen intervjuade en läkare så det är därför jag inte refererar till. Det hade inte direkt varit ärligt att ha med den då den kom efter citatet.

  Gällande själva resultatet så är det där inget nytt, varit känt i ett antal månader. Står mycket mer om det i artikeln Kan man få covid-19 två gånger?

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *